Ustawianie połączenia poprzez wybranie rutera bezprzewodowego

Możesz wyszukać dostępne routery bezprzewodowe i wybrać jeden z nich z poziomu wyświetlacza urządzenia. Jeżeli standardem zabezpieczeń posiadanego routera bezprzewodowej sieci LAN jest WEP, WPA/WPA2-PSK lub WPA3-SAE, należy wprowadzić klucz WEP lub PSK jako klucz sieciowy. Należy wcześniej sprawdzić i zapisać informacje dotyczące identyfikatora SSID, klucza sieciowego, standardu bezpieczeństwa lub metody uwierzytelniania/szyfrowania itp. Sprawdzanie SSID i klucza sieciowego
Ustawienia zabezpieczeń
Jeżeli połączenie bezprzewodowe jest ustanawiane poprzez wybór routera bezprzewodowego, ustawieniem metody uwierzytelniania WEP będzie <System otwarty>, natomiast w przypadku standardów WPA/WPA2-PSK oraz WPA3-SAE ustawieniem metody szyfrowania będzie <Aut.> (AES-CCMP lub TKIP). Jeżeli wybrane zostanie ustawienie <Klucz współdzielony> do uwierzytelniania WEP lub jeżeli użytkownik poda <AES-CCMP> jako metodę szyfrowania dla standardów WPA/WPA2-PSK oraz WPA3-SAE, połączenie należy skonfigurować w menu <Wprowadź ręcznie>. Ustawianie połączenie poprzez określenie szczegółowych ustawień
Jeśli standard zabezpieczeń routera bezprzewodowej sieci LAN to WPA/WPA2-EAP/WPA3-EAP, dla metody szyfrowania ustawiona jest wartość AES-CCMP. Ponadto przed nawiązaniem połączenia z bezprzewodową siecią LAN należy określić ustawienia uwierzytelniania IEEE 802.1X dla urządzenia. Konfiguracja ustawień uwierzytelniania IEEE 802.1X
1
Wybierz <Ustaw> na ekranie <Ekran główny>. Ekran <Ekran główny>
2
Wybierz <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia sieci bezprzewodowej LAN>  <Ustawienia SSID>.
3
Wybierz <Wybierz Access Point>.
Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie dostępnych routerów bezprzewodowych.
4
Wybierz ruter bezprzewodowy i połącz się z nim.
Jeżeli ustawieniem zabezpieczeń posiadanego routera bezprzewodowej sieci LAN jest WEP, WPA/WPA2-PSK lub WPA3-SAE
1
Wybierz router bezprzewodowej sieci LAN, który ma być używany.
2
Wprowadź klucz sieciowy.
3
Wybierz <Tak> na ekranie potwierdzenia.
Po zakończeniu konfiguracji, wyświetlony zostanie ekran <Połączono.>.
Jeżeli ustawieniem zabezpieczeń posiadanego routera bezprzewodowej sieci LAN jest standard inny niż WEP, WPA/WPA2-PSK lub WPA3-SAE
1
Wybierz router bezprzewodowej sieci LAN, który ma być używany wybierz <Tak> na ekranie potwierdzenia.
Po zakończeniu konfiguracji, wyświetlony zostanie ekran <Połączono.>.
A15A-02E