Konfigurácia funkcií overovania

Spôsoby prihlasovania, overovacie zariadenia a ďalšie funkcie overovania môžete nakonfigurovať podľa svojho systémového prostredia a svojich potrieb.

Konfigurácia spôsobov prihlasovania používateľov a overovacích zariadení

Špecifikujte spôsoby prihlasovania používateľov (Spôsob prihlasovania) a overovacie zariadenia (Overovacie zariadenie). Pozor, overovacie zariadenia je potrebné nastaviť ešte pred nakonfigurovaním ďalej uvedených nastavení.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené PR). Spustenie Remote UI (Vzdialené PR)
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené PR)
3
Kliknite na položky [User Management]  [Authentication Management].
4
Kliknite na položky [Basic Settings]  [Edit...].
5
Špecifikujte potrebné nastavenia.
Vyberte spôsoby prihlasovania, ktoré chcete používať, a špecifikujte podrobnosti, ako sú nastavenia overovacieho zariadenia.
Overovanie pomocou klávesnice
Konfigurácia podrobných nastavení funkcií overovania
6
Kliknite na tlačidlo [Update].
7
Reštartujte zariadenie. Reštartovanie zariadenie
Hromadný import/hromadný export
Toto nastavenie je možné importovať alebo exportovať v prípade modelov, ktoré podporujú hromadný import tohto nastavenia. Importovanie alebo exportovanie údajov nastavení
Toto nastavenie je pri hromadnom exporte zahrnuté pod položkou [Settings/Registration Basic Information]. Import a export všetkých nastavení
Používanie osobného overovania na správu tlače cez počítač
A15K-057