Problémy so zabezpečením

Nastavenia v časti <Nastaviť> sa pri zrušení výberu políčka v nastaveniach politiky zabezpečenia neobnovia.

Položky zmenené použitím nastavení politiky zabezpečenia sa nedajú zmeniť len zrušením výberu políčka. Zrušte výber políčka a zmeňte príslušné nastavenia v časti [Settings/Registration] v Remote UI (Vzdialené PR).
Nastavenia položiek politiky zabezpečenia

Nie je možné importovať nastavenia politiky zabezpečenia.

Nenastavili ste si zo zdrojového zariadenia iné heslo k politike zabezpečenia? Odstráňte heslo z cieľového zariadenia alebo si nastavte to isté heslo ako v zdrojovom zariadení.
Používanie hesla na ochranu nastavení politiky zabezpečenia

Zobrazuje sa obrazovka na zadanie hesla správcu, aj keď nie je nastavené žiadne heslo.

Ak je heslo k politike zabezpečenia nastavené v zdrojovom zariadení, pri importe nastavení politiky zabezpečenia sa to isté heslo nastaví aj pre cieľové zariadenie. Overte si heslo v zdrojovom zariadení.
A15K-09Y