Popieriaus strigtys popieriaus šaltinyje

Peržiūrėkite ekrane popieriaus strigties vietą ir vykdykite toliau aprašytą popieriaus ištraukimo procedūrą.
Patikrinkite prieš tvarkydami
Prieš pradėdami įstrigusio popieriaus šalinimo operaciją, patikrinkite, ar uždaryti aparato ir pasirenkamos įrangos dangčiai ir popieriaus stalčiai.

1 popieriaus stalčiuje įstrigusio popierius ištraukimas

1
Atidarykite dešinįjį dangtį.
2
Išimkite tiekimo įrenginyje užstrigusį popierių.
1
Pakelkite tiekimo įrenginį.
2
Nuleiskite žalias svirteles, esančias abiejose gabenimo kreiptuvo pusėse.
3
Atsargiai ištraukite popierių.
Ištraukite popierių laikydami jį kiek galima horizontaliau, saugodamiesi, kad neiškristų nepritvirtinti dažomieji milteliai.
3
Išimkite popieriaus stalčiuje įstrigusį popierių.
1
Popieriaus kasetę traukite tol, kol jis sustos.
2
Atsargiai ištraukite popierių.
3
Uždarykite popieriaus stalčių.
4
Uždarykite dešinįjį dangtį.
Kol vis dar rodomas pranešimas
Popierius gali būti užstrigęs kitose vietose. Patikrinkite kitas vietas ir pašalinkite užstrigusį popierių. Jeigu vis tiek rodomas pranešimas, įsitikinkite, kad tinkamai uždarytas dešinysis dangtis.

2, 3 ir 4 popieriaus stalčiuose įstrigusio popierius ištraukimas

Ištraukite 3 ir 4 popieriaus stalčiuose įstrigusį popierių taikydami tą pačią procedūrą, kaip šalindami 2 stalčiuje esančią strigtį.
1
Atidarykite dešinįjį dangtį.
2
Išimkite tiekimo įrenginyje užstrigusį popierių.
1
Pakelkite tiekimo įrenginį.
2
Nuleiskite žalias svirteles, esančias abiejose gabenimo kreiptuvo pusėse.
3
Atsargiai ištraukite popierių.
Ištraukite popierių laikydami jį kiek galima horizontaliau, saugodamiesi, kad neiškristų nepritvirtinti dažomieji milteliai.
3
Uždarykite dešinįjį dangtį.
4
Atidarykite popieriaus tiektuvo dešinįjį dangtį.
5
Nuleiskite žalią svirtelę, kad atidarytumėte gabenimo kreiptuvą.
6
Atsargiai ištraukite popierių.
7
Traukite popieriaus stalčių, kol jis sustos, ir švelniai ištraukite popierių.
8
Uždarykite popieriaus stalčių.
9
Uždarykite popieriaus tiektuvo dešinįjį dangtį.
Kol vis dar rodomas pranešimas
Popierius gali būti užstrigęs kitose vietose. Patikrinkite kitas vietas ir pašalinkite užstrigusį popierių. Jeigu vis tiek rodomas pranešimas, įsitikinkite, kad tinkamai uždarytas dešinysis dangtis.
A155-01J