Ús de l'autenticació personal per gestionar la impressió mitjançant un ordinador

Podeu aplicar l'autenticació personal a la impressió mitjançant un ordinador. D'aquesta manera es pot proporcionar més seguretat, ja que l'equip no accepta aquestes operacions llevat que l'usuari s'identifiqui.
Inicieu Remote UI (IU remota) [Settings/Registration] [User Management] [Authentication Management] [Basic Settings] [Edit...] [Functions to Restrict:] seleccioneu [Remote job without user authentication].
Importació per lots/Exportació per lots
Aquesta configuració es pot importar/exportar amb models que admeten la importació per lots d'aquesta configuració. Importació/exportació de les dades d'opcions
Aquesta opció s'inclou a [Settings/Registration Basic Information] quan s'exporten lots. Importació/exportació de totes les opcions
A14H-058