Kağıt Türü Yönetim Ayarları

Sık kullanılan kağıt türlerini [Özel Tür] olarak kaydedebilir ve bunlar için ayrıntılı bilgi düzenleyebilirsiniz.
Yeni kağıt tipini kaydetmek için önce dahili işlem parametrelerinin tümünü kopyalamak amacıyla yeni tipe benzeyen bir kağıt tipini kopyalayın. Bu işlem uygun ayarları kayıtlı özel kağıttan yeni kağıt tipine kolayca kopyalar.
Ayrıca özelliklere bağlı olarak özel kağıdı düzenleyerek yazdırma kalitesini ve kağıt besleme sorununu düzeltebilirsiniz.
Özel kağıt tiplerini kaydetmek veya kayıtlı özel kağıt tiplerinin ayarlarını değiştirmek için yönetici olarak oturum açmanız gereklidir. Makinede Oturum Açma
Özel kağıt tipini kaydederken kağıt kaynağını belirtemezsiniz. Kağıt kaynağını kaydetme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kağıt Çekmecesinde Kağıt Boyutunu ve Türünü Belirtme.
Kayıtlı özel kağıt tipi bilgilerini içeri/dışarı aktarabilir ve başka bir Canon makinesi ile paylaşabilirsiniz. Tüm Ayarları İçeri/Dışarı Aktarma

Sık kullanılan kağıt türlerini kaydetme

1
Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni başlatınUzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Kağıt Ayarları]  [Kağıt Türü Yönetim Ayarları] öğelerine tıklayın.
4
Düzenlenecek kağıt türünü seçin.

[Kopyala]
[Seç] alanında seçilen kağıt türünü özel bir kağıt türü olarak çoğaltır.
[Sil]
[Seç] alanında seçilen kağıt türünü siler.
Yalnızca [Özel Tür] değerinin [Kategori] için gösterildiği kağıt türleri silinebilir.
Kağıt tipi açılır listesi
Görüntülenecek kağıt tipini seçmenizi sağlar.
Listeyi Sınıflama Ölçütü
Listenin görüntülenme sırasını değiştirmenizi sağlar.
[Görüntüle]
List görünümünü ve alanlarında seçilen öğelere geçirir.
[İsim]
[Kağıt Detayları] alanı, [İsim]'de kağıt türüne tıkladığınızda görüntülenir. Özel bir kağıt tipi seçerseniz, onu düzenleyebilirsiniz.
[Seç]
Çoğaltmak veya silmek için bir kağıt türü seçin.
5
[Düzenle]'yi seçin ve çeşitli ayarları yapılandırın.
[Düzenle]
Özel kağıt türünün [Kağıt Detayları] ekranında görünür ve seçili öğenin ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
Yalnızca [Özel Tür] değeri [Kategori] için görüntülenen kağıt türleri.
6
[Tamam] öğesine tıklayın.

Belirtilebilen öğeler

Aşağıdaki öğeler belirtilebilir.

[İsim]

Özel kağıt tipinin adını değiştirebilirsiniz.
Özel kağıt tipinin ayarlarını kaydettiğinizde adını değiştirmeyi unutmayın. Makineye kayıtlı varsayılan kağıt tiplerinin ayarlarını değiştiremezsiniz.

[Gramaj]

Özel kağıt tipinin gramajını değiştirebilirsiniz.
Ayarlanan kağıdın gerçek ağırlığından farklı bir değer girerseniz kağıt sıkışması meydana gelebilir ve görüntü kalitesi olumsuz şekilde etkilenebilir.

[Bitir]

Kaydettiğiniz Özel Tipin Sonlandırma ayarını değiştirebilirsiniz.
Yüklenen kağıdınkinden farklı bir sonlandırma tipi seçerseniz kağıt sıkışması meydana gelebilir ve görüntü kalitesi olumsuz şekilde etkilenebilir.

[Tür]

Kaydettiğiniz Özel Tipin Tip ayarını değiştirebilirsiniz.
Yüklenen kağıdınkinden farklı bir kağıt tipi seçerseniz kağıt sıkışması meydana gelebilir ve görüntü kalitesi olumsuz şekilde etkilenebilir.

[Renkli]

Özel kağıt tipinin rengini değiştirebilirsiniz.
Yüklenen kağıdınkinden farklı bir renk seçerseniz kağıt sıkışması meydana gelebilir ve görüntü kalitesi olumsuz şekilde etkilenebilir.

[Şablon Kağıdı Olarak Kullan]

Antetli kağıt gibi önceden basılı bir kağıt türü (üzerinde logolar basılı bir kağıt türü) kullanmak için [Şablon Kağıdı Olarak Kullan] ayarını belirleyebilirsiniz.
[Şablon Kağıdı Olarak Kullan] seçiliyse kağıt yüklemek için yöntemler:
Çok amaçlı tepsi dışındaki bir kağıt kaynağı: logolu yüz aşağı dönük olarak
Çok amaçlı tepsi: logolu yüz yukarı dönük olarak

[Nemli Ortam Modu]

Makine ortamındaki nem nedeniyle baskı sorunları meydana gelebilir. Bu ayar, bu sorunu iyileştirebilir.
Aşağıdaki durumlarda bu ayarı yapın. Baskı sonuçları daha iyi olabilir.
[Yüksek Nem]: Makineyi yüksek nemli bir ortamda kullanırken baskı yoğunluğu düşük veya düzensizse bu ayarı yapın.
[Düşük Nemlilik 1]: Makineyi düşük nemli bir ortamda kullanırken görüntüler ve metin bulanıksa bu ayarı yapın.
[Düşük Nemlilik 2]: Makineyi düşük nemli bir ortamda kullanırken, görüntülerde toner dağılması veya görüntünün gölgeli kısımlarında beyaz lekeler (beyaz kalan alanlar) varsa bu ayarı yapın.
[Standart] değerini iki ayarı da kullanmayacak şekilde belirleyin.

[2 Taraflı Baskı için Çıkış Kağının Sıkışmasını Önleme Modu]

İki taraflı baskı yapılırken, baskı verilerinin görüntü yoğunluğuna bağlı olarak kağıt birbirine yapışabilir. Bu ayar, bu sorunu iyileştirebilir.
[Mod 2], [Mod 1]'e göre kağıtların birbirine yapışmasını önlemede daha iyidir, ancak iki yüzlü yazdırma sırasında yazdırma hızı düşer.

[Kağıt Tozundan Kaynaklı Resim Bozukluklarını Azalt]

Çok miktarda kağıt tozu içeren kağıtların kullanılması, görüntülerin soluk veya çizgili yazdırılmasına neden olabilir. Bu ayar, bu sorunu iyileştirebilir.
Seçildiğinde yazdırma hızı düşebilir.

[Çok Amaçlı Tepside Kağıt Taşımayı Ayarla]

Çok amaçlı tepsiden besleme sırasında düşük kağıt besleme hızı nedeniyle ortaya çıkan kağıt besleme sorunlarını düzeltir.
Seçildiğinde yazdırma hızı düşebilir.

[İnce Kağıt Dalgalanmasını Azalt]

Bu ayar, ince kağıda baskı yapılırken buruşmayı veya kıvrılmayı iyileştirebilir.
Seçildiğinde baskı soluk olabilir.

[İnce/Düz Kağıt Kırışıklıklarını Azalt]

İnce, Düz 1, Düz 2 veya Düz 3 üzerine baskı yapılırken buruşma meydana gelebilir. Bu ayar, bu sorunu iyileştirebilir.
Seçildiğinde yazdırma hızı düşebilir.

[Zarf Kırışıklıklarını Azalt]

Zarf üzerine baskı yapılırken buruşma meydana gelebilir. Bu ayar, bu sorunu iyileştirebilir.
Seçildiğinde baskı soluk olabilir.
A15U-072