הגבלת השימוש במדיית זיכרון

גם אם מדיית זיכרון כגון זיכרון USB הם התקנים נוחים לשימוש, הם יכולים גם להיות מקור לדליפת מידע אם אינם מנוהלים כראוי. סעיף זה מתאר את התהליך לאיסור על שימוש במדיית זיכרון כדי למנוע הדפסה של נתונים שנשמרו במדיית הזיכרון. הרשאות מנהל נחוצות כדי לקבוע את התצורה של הגדרות אלה.
בחר <Set>‏ <Function Settings>‏ <Access Files>‏ <Memory Media Settings>‏ <Use Print Function>‏ <Off>.
A150-063