הגבלת הפונקציות של המכשיר

אתה יכול להגביל את השימוש בפונקציות מסוימות שעלולות להוביל לדליפות מידע או שיש סיכון שייעשה בהן שימוש לרעה. ניתן גם להשבית לחלוטין את השימוש בפונקציות בודדות.
הגבלת הדפסה ממחשב
אתה יכול לאסור על כל המשתמשים להדפיס מסמכים ממחשב, או לאפשר הדפסה רק אם המשתמש מורשה במכשיר. ניתן גם להגדיר את התצורה של המכשיר כך שניתן להדפיס רק מסמכי הדפסה מוצפנים. הגבלת הדפסה ממחשב
הגבלת השימוש במדיית זיכרון
למרות שהתקני זיכרון כמו התקני זיכרון USB מספקים נוחות, הן גם מגדילות את הפוטנציאל לסיכוני אבטחה כמו דליפת מידע. ניתן להגדיר מגבלות גישה עבור התקני זיכרון בהתבסס על מדיניות האבטחה שלך. הגבלת השימוש במדיית זיכרון
הגבלת השימוש בלוח הבקרה
ניתן להגביל את השימוש בפונקציות ובמקשים בלוח הבקרה כדי להגן על הגדרות המכשיר מפני הפעלות או שינויים בהיסח הדעת. הגבלת השימוש בלוח הבקרה
A150-061