ثبت اندازه و نوع کاغذ پرکاربرد برای سینی چندمنظوره

می‌توانید تنظیمات کاغذ پیش‌فرض را برای سینی چندمنظوره ثبت کنید. ثبت تنظیمات پیش‌فرض به شما کمک می‌کند در زمان خود برای تعیین تنظیماتی که هر بار زمان بارگذاری همین کاغذ در سینی چندمنظوره لازم است صرفه جویی کنید.

بعد از ثبت تنظیمات کاغذ پیش‌فرض، صفحه تنظیم کاغذ زمان بارگذاری کاغذ نشان داده نمی‌شود و همیشه از همان تنظیمات استفاده می‌شود. اگر بدون تغییر تنظیمات کاغذ، از کاغذ دیگری با اندازه و نوع متفاوت استفاده کنید، ممکن است دستگاه به‌درستی چاپ نکند. برای جلوگیری از این مشکل، <Specify When Loading Paper> در مرحله 3 را انتخاب و سپس کاغذ را بارگذاری کنید.
1
<Paper Settings> را در صفحه <Home> انتخاب کنید. صفحه <Home>
2
<Multi-Purpose Tray> را انتخاب کنید.
3
اندازه کاغذ را انتخاب کنید.
درباره <Free Size>
اگر اغلب نیاز دارید کاغذ بارگذاری شده را تغییر دهید، روی <Free Size> تنظیم کنید؛ اینکار هر بار تعداد مراحل مورد نیاز برای تغییر تنظیمات را کاهش می‌دهد. همین‌طور می‌توانید زمانی که تنظیم در درایور چاپ به‌طور قابل ملاحظه‌ای با اندازه کاغذ بارگذاری شده تفاوت دارد یک پیام خطا نشان دهید. <Ppr Size Mismatch for Free Size Ppr Src>
هنگام ثبت کاغذ اندازه استاندارد
هنگام ثبت کاغذ با اندازه سفارشی
هنگام ثبت پاکت نامه
4
نوع کاغذ را انتخاب کنید.
درباره <Free>
اگر اغلب نیاز دارید کاغذ بارگذاری شده را تغییر دهید، روی <Free> تنظیم کنید؛ اینکار هر بار تعداد مراحل مورد نیاز برای تغییر تنظیمات را کاهش می‌دهد. با این وجود، توجه داشته باشید که این تنظیم به دستگاه اجازه می‌دهد تا چاپ انجام دهد، حتی اگر عدم تطابقی بین تنظیم نوع کاغذ در درایور چاپگر وجود داشته باشد و نوع کاغذ در واقع در دستگاه بارگیری می‌شود.
زمانی که تنظیم نوع کاغذ در درایور چاپگر [Auto] است، دستگاه مانند زمانی عمل می‌کند که نوع کاغذ [Plain 1] است.
برای بررسی تنظیمات دقیق نوع کاغذ، <Details>‏ و سپس نوع کاغذی را که می‌خواهید بررسی کنید، انتخاب کنید.
A14X-012