Δημιουργία περιβάλλοντος διπλού δικτύου

Έχετε ξεχωριστές συσκευές σε κάθε τμήμα ή όροφο του ίδιου γραφείου για λόγους ασφαλείας;
Εκτός από μεμονωμένες συνδέσεις με ενσύρματο ή ασύρματο LAN, αυτή η συσκευή επιτρέπει περιβάλλοντα διπλού δικτύου με ενσύρματο και ασύρματο LAN, ή ενσύρματο LAN και ένα άλλο ενσύρματο LAN μέσω προσαρμογέα USB-LAN*. Αυτό καθιστά εύκολη τη δημιουργία περιβάλλοντος δικτύου όπου οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν την κύρια γραμμή και οι πελάτες χρησιμοποιούν μια δευτερεύουσα γραμμή με περιορισμένη λειτουργικότητα. Συμβάλλει επίσης στο μειωμένο κόστος, καθώς δεν είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε μια συσκευή για κάθε περιβάλλον δικτύου.
* Για πληροφορίες σχετικά με τους προσαρμογείς USB-LAN που υποστηρίζονται, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία.
Αυτή η συσκευή και ο Οδηγός Χρήστη αναφέρονται στο κύριο ενσύρματο LAN σε ένα διπλό δίκτυο ως «κύρια γραμμή». Το δευτερεύον ασύρματο LAN ή ένα άλλο ενσύρματο LAN σε διπλό δίκτυο αναφέρεται ως «δευτερεύουσα γραμμή».

Απαιτείται ροή ρυθμίσεων για ένα διπλό δίκτυο

Σε ένα διπλό δίκτυο, η κύρια γραμμή και η δευτερεύουσα γραμμή έχουν ξεχωριστές ρυθμίσεις. Αυτή η ενότητα περιγράφει τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για το δίκτυο δευτερεύουσας γραμμής.
Καθορίστε τις ρυθμίσεις ενσύρματου LAN/ασύρματου LAN που είναι κοινές για την κύρια και δευτερεύουσα γραμμή, όπως απαιτείται.
Σύνδεση σε ενσύρματο τοπικό δίκτυο
Σύνδεση σε ασύρματο LAN
Βήμα 1
Επιλέξτε <Ενσύρματο + Ασύρματο LAN> ή <Ενσύρματο LAN + Ενσύρματο LAN>.
Βήμα 2
Καθορίστε τις ρυθμίσεις διεύθυνσης IPv4 από την επιλογή <Ρυθμίσεις Διεύθυνσης IP> στο στοιχείο <Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής>. Όταν χρησιμοποιείτε στατική δρομολόγηση, ορίστε επίσης μια διεύθυνση πύλης.
Βήμα 3
Ρυθμίστε το όταν χρησιμοποιείτε ενσύρματο LAN μέσω προσαρμογέα USB-LAN για τη δευτερεύουσα γραμμή.
* Καθορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις σύμφωνα με το περιβάλλον σας.
Βήμα 4
Καταχωρήστε τους αριθμούς θυρών των λειτουργιών που θα χρησιμοποιήσετε/περιορίσετε στις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας της δευτερεύουσας γραμμής.
* Καθορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις σύμφωνα με το περιβάλλον σας.
Βήμα 5
Ορίστε τη στατική δρομολόγηση κατά τη σύνδεση σε άλλο δίκτυο μέσω δρομολογητή.
* Καθορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις σύμφωνα με το περιβάλλον σας.
Βήμα 6
Ορίστε το κατά την εκτέλεση συγκεκριμένης επικοινωνίας δεδομένων συστήματος, όπως η πρόσβαση σε διακομιστή διανομής υλικολογισμικού σε περιβάλλοντα όπου δεν είναι δυνατή η χρήση επίλυσης ονομάτων DNS ή συνδέσεων δικτύου μέσω διακομιστή μεσολάβησης.
* Καθορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις σύμφωνα με το περιβάλλον σας.

Σημεία προσοχής κατά τη χρήση της δευτερεύουσας γραμμής

Οι λειτουργίες δικτύου που έχουν ρυθμιστεί στη συσκευή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κύρια γραμμή. Ωστόσο, οι λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη δευτερεύουσα γραμμή είναι περιορισμένες.
Οι ρυθμίσεις διακομιστή DNS και διακομιστή WINS δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα με την κύρια γραμμή.
Οι επιλογές <Ρυθμίσεις Διεύθυνσης Διακομιστή DNS> και <Ρυθμίσεις Διακομιστή Μεσολάβησης> στο στοιχείο <Ρυθμίσεις για Επικοιν. Δεδομ. Συστήματος> μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για συγκεκριμένη επικοινωνία δεδομένων συστήματος, όπως η χρήση της δευτερεύουσας γραμμής για πρόσβαση σε διακομιστή διανομής υλικολογισμικού. Όταν χρησιμοποιείτε διακομιστή DNS ή διακομιστή μεσολάβησης για τη δευτερεύουσα γραμμή για εφαρμογές εκτός από την επικοινωνία δεδομένων συστήματος, καταχωρήστε τις διευθύνσεις και τους αριθμούς θυρών για χρήση με τη δευτερεύουσα γραμμή στις ρυθμίσεις της κύριας γραμμής.
Καθορισμός ρυθμίσεων DNS
Ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης

Περιορισμένες λειτουργίες για τη δευτερεύουσα γραμμή

Οι ακόλουθες λειτουργίες δικτύου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη δευτερεύουσα γραμμή.
Ρυθμίσεις διεύθυνσης IPv6
Πιστοποίηση IEEE802.1X
IPSec
NetBIOS
FTP (ΕΝΕΡΓΗ κατάσταση)
Ρυθμίσεις επιλογών DHCP
Ρυθμίσεις Δυναμικής Ενημέρωσης DNS
Ρυθμίσεις Αναζήτησης Multicast
Ρύθμιση της διεύθυνσης IP μέσω της λειτουργίας AutoIP
Ρυθμίσεις τείχους προστασίας μέσω φίλτρου διευθύνσεων MAC
Περιήγηση χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο SMB
Οι ακόλουθες λειτουργίες και υπηρεσίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν λόγω των παραπάνω περιορισμών.
Δημιουργία συστήματος εκτύπωσης/λογιστικής που συνδέεται σε διακομιστή μέσω μιας εφαρμογής AddOn
Δημιουργία συστήματος πιστοποίηση για διακομιστή Active Directory
Αποστολή αρχείων χρησιμοποιώντας επίλυση ονομάτων DNS ή επίλυση ονομάτων NetBIOS από το πρωτόκολλο SMB ή WebDAV*1
Αυτόματος εντοπισμός άλλων πολυλειτουργικών εκτυπωτών/συσκευών στην πλευρά της δευτερεύουσας γραμμής, χρησιμοποιώντας την αναζήτηση multicast*1
Λειτουργίες όπως οι παρακάτω που χρησιμοποιούν τη διεύθυνση IP της κύριας γραμμής
[Security Policy Settings]
Μαζική εισαγωγή/Μαζική εξαγωγή
Καθολική εκτύπωση
*1 Καθορίζει απευθείας τη διεύθυνση IP.
A14L-0AH