Βασική λειτουργία

Παρόλο που οι λειτουργίες και οι ρυθμίσεις είναι διαφορετικές, οι μέθοδοι λειτουργίας για τα πλήκτρα που εμφανίζονται στην οθόνη και η διαδικασία επιλογής στοιχείων είναι ίδιες. Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τις μεθόδους λειτουργίας για τα πλήκτρα που εμφανίζονται συχνά στην οθόνη καθώς και τον τρόπο επιλογής στοιχείων.
Χρήση των πλήκτρων /
Κύλιση της οθόνης
Η γραμμή κύλισης εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης όταν δεν χωράνε όλες οι πληροφορίες σε μία οθόνη. Εάν εμφανίζεται η γραμμή κύλισης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  / για να πραγματοποιήσετε κύλιση προς τα επάνω ή κάτω. Τα χρώματα του κειμένου και του φόντου ενός στοιχείου αντιστρέφονται, εάν επιλεγεί.
Αλλαγή τιμών ρυθμίσεων
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να εισαγάγετε τιμές. Εάν εμφανίζεται το εικονίδιο στο επάνω αριστερό τμήμα της οθόνης, μπορείτε να εισαγάγετε τιμές απευθείας με τα αριθμητικά πλήκτρα. Εισαγωγή χαρακτήρων
Οι τιμές που εμφανίζονται σε παρένθεση κάτω από το πλαίσιο εισαγωγής αποτελούν το εύρος τιμών που μπορείτε να εισαγάγετε.
Χρήση των πλήκτρων /
Μετάβαση στην επόμενη οθόνη/Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη
Πατήστε για να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη. Πατήστε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη πατώντας και να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη πατώντας  (Πίσω).
Αλλαγή τιμών ρυθμίσεων
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  / για να ρυθμίσετε την κλίμακα της γραμμής ολίσθησης.
Μετακίνηση του δρομέα
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να εισαγάγετε κείμενο και τιμές. Εισαγωγή χαρακτήρων
Χρήση του εγχειριδίου
Πατήστε για να εφαρμόσετε τη ρύθμιση.
Χρήση των αριθμητικών πλήκτρων
Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε κείμενο και τιμές. Εισαγωγή χαρακτήρων
Μπορείτε να αλλάξετε ένα πλήθος ρυθμίσεων που σχετίζονται με την οθόνη, όπως τη γλώσσα για την οθόνη: <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη που εμφανίζεται αυτόματα όταν η συσκευή παραμένει ανενεργή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα: <Λειτουργία μετά από Αυτόματη Επαναφορά>
Μπορείτε να αλλάξετε ένα πλήθος ρυθμίσεων που σχετίζονται με την προσβασιμότητα, όπως την ταχύτητα κύλισης: <Προσβασιμότητα>
A14L-039