Συντήρηση κύριας μονάδας

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται η συντήρηση και διαχείριση της συσκευής, όπως ο τακτικός καθαρισμός και η αντικατάσταση των αναλώσιμων. Περιγράφεται επίσης η υπηρεσία συντήρησης που παρέχεται από την Canon. Για πληροφορίες σχετικά με τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνετε κατά τη συντήρηση, ανατρέξτε στο Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας.
Συντήρηση και Επιθεωρήσεις
Η ελάχιστη περίοδος διατήρησης για εξαρτήματα επιδόσεων για επισκευές και κασέτες γραφίτη είναι επτά (7) έτη μετά τη διακοπή της παραγωγής του μοντέλου της συσκευής.
Εάν παρουσιαστεί πρόβλημα κατά τη λειτουργία, ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων» στον Οδηγός Χρήστη. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί ή αν πιστεύετε ότι απαιτείται έλεγχος της συσκευής, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία.
Εγκατάσταση
Εάν διαπιστώσετε ότι η λειτουργία της συσκευής είναι θορυβώδης σε ορισμένους τρόπους λειτουργίας ή λόγω του περιβάλλοντος χώρου, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε τη συσκευή σε ξεχωριστή τοποθεσία από το γραφείο σας.
Μπορεί να δημιουργηθούν σταγόνες νερού (υγροποίηση) στο εσωτερικό της συσκευής, αν ο χώρος στον οποίο είναι εγκατεστημένη η συσκευή θερμανθεί απότομα, καθώς ή αν η συσκευή μετακινηθεί από έναν ψυχρό, ξηρό χώρο σε έναν θερμό, υγρό χώρο. Η χρήση της συσκευής υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα, όπως εμπλοκές χαρτιού, κακή ποιότητα εκτύπωσης ή βλάβες. Αφήστε τη συσκευή να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος για τουλάχιστον δύο ώρες πριν από τη χρήση.
Τα μηχανήματα με συσκευές αποθήκευσης, όπως σκληρό δίσκο, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά, όταν χρησιμοποιούνται σε υψηλό υψόμετρο (3.000 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας ή μεγαλύτερο).

Βασικός καθαρισμός

Αντικατάσταση αναλώσιμων

Άλλη Συντήρηση και Ρύθμιση

A14L-015