Αντικατάσταση της κασέτας γραφίτη

Όταν ο γραφίτης εξαντλείται ή έχει εξαντληθεί, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ενημερώνει να προετοιμάσετε μια νέα κασέτα γραφίτη ή για αντικατάσταση της κασέτας γραφίτη. Προετοιμάστε μια νέα κασέτα γραφίτη ή αντικαταστήστε την, σύμφωνα με το εμφανιζόμενο μήνυμα.

Σημεία προσοχής κατά την αντικατάσταση της κασέτας γραφίτη

Μην αγγίζετε τις επαφές () στο εσωτερικό της συσκευής. Εάν το κάνετε, μπορεί να προκληθούν βλάβες στη συσκευή.
Μην αντικαθιστάτε τις κασέτες γραφίτη εάν δεν εμφανιστεί το μήνυμα το οποίο σας ζητάει να το κάνετε.
Φροντίστε να κρατάτε την κασέτα γραφίτη από τη λαβή.
Για την αποφυγή πρόκλησης γρατζουνιών στην επιφάνεια () του τυμπάνου στο εσωτερικό της συσκευής ή την έκθεσή του στο φως. Μην αγγίζετε τις ηλεκτρικές επαφές () ή τη μνήμη της κασέτας γραφίτη ().
Για λεπτομέρειες σχετικά με το κάθε μενού, δείτε την ενότητα Μέτρα για κάθε μήνυμα.
Για πληροφορίες σχετικά με τους αριθμούς προϊόντων των κασετών γραφίτη, δείτε Αναλώσιμα.
Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα ποσότητα γραφίτη που απομένει. Έλεγχος υπολειπόμενης ποσότητας αναλώσιμων

Διαδικασία αντικατάστασης της κασέτας γραφίτη

Κατά την αντικατάσταση των κασετών γραφίτη, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο βίντεο μαζί με εκείνες που αναφέρονται παρακάτω.
1
Ανοίξτε το εμπρός κάλυμμα.
2
Τραβήξτε προς τα έξω την κασέτα γραφίτη.
3
Αφαιρέστε την ανταλλακτική κασέτα γραφίτη από την προστατευτική θήκη.
4
Ανακινήστε την κασέτα γραφίτη πέντε με έξι φορές, όπως φαίνεται παρακάτω, για να κατανεμηθεί ομοιόμορφα ο γραφίτης μέσα στην κασέτα και, έπειτα, τοποθετήστε την σε επίπεδη επιφάνεια.
Μην αφαιρέσετε το προστατευτικό κάλυμμα του τυμπάνου () σε αυτό το βήμα.
5
Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα του τυμπάνου.
6
Τοποθετήστε την κασέτα γραφίτη.
Ευθυγραμμίστε την κασέτα γραφίτη με τον οδηγό κασέτας γραφίτη () και ωθήστε την στην υποδοχή μέχρι να σταματήσει να κινείται.
Προσέξτε ώστε το τμήμα του τυμπάνου να μην χτυπήσει στο στόμιο της υποδοχής.
Τοποθετήστε την κασέτα γραφίτη στην υποδοχή με την κατάλληλη χρωματική επισήμανση ().
7
Κλείστε το εμπρός κάλυμμα.
A14L-018