Ενημέρωση του υλικολογισμικού

Ανά διαστήματα κυκλοφορεί νέο firmware για να προστίθενται νέες λειτουργίες ή να επιλύονται ζητήματα στις υπάρχουσες λειτουργίες. Αν υπάρχει διαθέσιμο νέο firmware, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω για να το ενημερώσετε στη συσκευή. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή για την ενημέρωση του firmware.
Μην πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ενέργειες κατά την ενημέρωση του firmware. Εάν το κάνετε, μπορεί να προκύψει κρίσιμο σφάλμα.
Κλείστε τον κύριο διακόπτη λειτουργίας
Αφαιρέστε το καλώδιο LAN
Πραγματοποιήστε επικοινωνία (όπως η εκτύπωση) με τη συσκευή από άλλον υπολογιστή ή εφαρμογή*1
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις αναστολής λειτουργίας του υπολογιστή σας*2
*1 Κατά την ενημέρωση του firmware σε περιβάλλον δικτύου, βεβαιωθείτε ότι οι άλλοι χρήστες δεν πραγματοποιούν ενέργειες όπως η εκτύπωση.
*2 Το firmware ενδέχεται να μην ενημερωθεί σωστά αν ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
Προετοιμασία ενημέρωσης του firmware
Πραγματοποιήστε λήψη της τελευταίας έκδοσης του firmware από τον ιστότοπο της Canon (https://global.canon/).
Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων και των ρυθμίσεων της συσκευής σε περίπτωση που δεν εκτελεστεί σωστά η ενημέρωση του firmware.
Σημείωση σχετικά με τη διαδικασία ενημέρωσης
Η συσκευή επανεκκινείται αρκετές φορές.
Η διαδικασία ενημέρωσης διακόπτεται αν παραμένουν εργασίες.
Η οθόνη αναβοσβήνει αρκετές φορές κατά τη διαδικασία ενημέρωσης. Μπορεί να χρειαστεί λίγη ώρα για να ανάψει η οθόνη, αλλά μην κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης.

Έλεγχος της έκδοσης υλικολογισμικού

Ελέγξτε την έκδοση firmware της συσκευής πριν από την ενημέρωση του firmware και μετά την ενημέρωση του firmware.
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Κάντε κλικ στο [Status Monitor/Cancel] στη σελίδα πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στο [Device Information] [Version Information] στην ενότητα [Controller].

Ενημέρωση του υλικολογισμικού

1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στην επιλογή [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Κάντε κλικ στην επιλογή [Manual Update].
5
Κάντε κλικ στο [Επιλογή αρχείου], επιλέξτε την ενημέρωση firmware που θα χρησιμοποιηθεί και κάντε κλικ στο [Update].
Όταν εμφανιστεί το μήνυμα <The process has stopped because there are one or more unfinished jobs. Restart the device manually in order to start the process. The browser may be closed.>, απενεργοποιήστε τη συσκευή και επανεκκινήστε την. Απενεργοποίηση/Επανεκκίνηση της συσκευής
Ενημέρωση του υλικολογισμικού από την αρχική οθόνη
Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε ενημερώσεις υλικολογισμικού από την επιλογή <Ενημέρωση Υλικολογ.> στην οθόνη <Αρχική>, ανάλογα με την περιοχή. Απαιτούνται δικαιώματα Administrator για αυτήν την εργασία.
A14L-06K