Διάφορες Λειτουργίες Ασφαλείας

Νιώθετε ανησυχία σχετικά με τα ακόλουθα προβλήματα;
Έξοδος χωρίς επιτήρηση
Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
Παράλειψη διαγραφής εμπιστευτικών δεδομένων στη συσκευή
Η συσκευή διαθέτει διάφορες λειτουργίες ασφαλείας για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων διαρροής πληροφοριών και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.
Αυτή η ενότητα περιγράφει λειτουργίες που είναι αποτελεσματικές σε ορισμένες περιπτώσεις.
Η εφαρμογή μέτρων ασφαλείας δεν διασφαλίζει την προστασία όλων των πληροφοριών.
Η χρήση της λειτουργίας Συγκεντρωτικής Εισαγωγής επιτρέπει τη διαχείριση πολλαπλών συσκευών με τις ίδιες ρυθμίσεις. Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων ρύθμισης

Αποτροπή Διαρροής Εγγράφων

Όταν διαχειρίζεστε εμπιστευτικά έγγραφα, είναι απαραίτητο να μπορείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα όπως διαρροές και απώλεια. Η συσκευή διαθέτει λειτουργία ασφαλείας που απαγορεύει την εκτύπωση, έως ότου συνδεθεί ο χρήστης στη συσκευή, προκειμένου να αποφευχθεί η διαρροή ή απώλεια εγγράφων.
Χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες λειτουργίες ως μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή διαρροών εγγράφων.
Force Hold
Για την αποφυγή απώλειας εκτυπωμένου υλικού, ακούσιας διαρροής πληροφοριών, τυπογραφικών λαθών κ.λπ., ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει την αποθήκευση του εγγράφου πριν από την εκτύπωση. Εκτύπωση εγγράφων που διατηρούνται αναγκαστικά στη συσκευή
Only Allow Encrypted Print Jobs
Μέσω της Ασφαλούς Εκτύπωσης με Κρυπτογράφηση, μπορείτε να αποστείλετε κρυπτογραφημένα δεδομένα εκτύπωσης σε μια συσκευή από τον υπολογιστή σας. Αυτό σας επιτρέπει να μειώσετε τον κίνδυνο διαρροής πληροφοριών κατά την αποστολή δεδομένων εκτύπωσης, και να εκτυπώνετε με περισσότερη ασφάλεια. Να επιτρέπονται μόνο κρυπτογραφημένες εργασίες εκτύπωσης

Αποτροπή μη Εξουσιοδοτημένης Πρόσβασης στο Δίκτυο

Αν και οι υπηρεσίες Cloud έχουν διευκολύνει την ανταλλαγή δεδομένων μέσω του Internet, εντούτοις η επικοινωνία μπορεί να υποκλαπεί ή να παραποιηθεί από κακόβουλα τρίτα πρόσωπα εξαιτίας ευπαθειών του δικτύου. Η συσκευή διαθέτει διάφορα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας του δικτύου, όπως το να επιτρέπει την επικοινωνία μόνο με συγκεκριμένες διευθύνσεις IP και να κρυπτογραφεί δεδομένα για την επικοινωνία.
Χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες λειτουργίες ως μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο δίκτυο, κ.λπ.
Ρυθμίσεις Τείχους Προστασίας
Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους, καθώς και επιθέσεις και παραβιάσεις στο δίκτυο, μπορούν να αποτραπούν περιορίζοντας την επικοινωνία μόνο με συσκευές που έχουν συγκεκριμένη διεύθυνση IP. Περιορισμός Επικοινωνίας με Χρήση Τείχους Προστασίας
Ρυθμίσεις Διακομιστή Μεσολάβησης
Μπορείτε να διασφαλίσετε μεγαλύτερη ασφάλεια χρησιμοποιώντας έναν διακομιστή μεσολάβησης για συνδέσεις εκτός του δικτύου. Ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης
Ρυθμίσεις TLS
Το TLS είναι ένα πρωτόκολλο για την κρυπτογράφηση των δεδομένων που αποστέλλονται μέσω δικτύου και χρησιμοποιείται συχνά για επικοινωνία μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Web ή μιας εφαρμογής e-mail. Η κρυπτογραφημένη επικοινωνία TLS επιτρέπει την ασφαλή επικοινωνία δικτύου κατά την πρόσβαση στη συσκευή χρησιμοποιώντας το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Διαμόρφωση του Κλειδιού και του Πιστοποιητικού για το TLS
Ρυθμίσεις IPSec
Ενώ το TLS κρυπτογραφεί μόνο τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή, όπως ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web ή μια εφαρμογή e-mail, το IPSec κρυπτογραφεί ολόκληρα τα πακέτα IP (ή τα δεδομένα που μεταφέρουν). Με αυτόν τον τρόπο, το IPSec έχει τη δυνατότητα να παρέχει ένα πιο πολύπλευρο σύστημα ασφαλείας από το TLS. Διαμόρφωση των ρυθμίσεων IPSec
Ρυθμίσεις IEEE 802.1X
Εάν μια συσκευή προσπαθήσει να συνδεθεί και ξεκινήσει την επικοινωνία σε ένα δίκτυο 802.1X, πρέπει να περάσει από πιστοποίηση χρήστη προκειμένου να αποδειχθεί ότι η σύνδεση πραγματοποιήθηκε από εξουσιοδοτημένο χρήστη. Οι πληροφορίες πιστοποίησης αποστέλλονται σε και ελέγχονται από έναν διακομιστή RADIUS, ο οποίος επιτρέπει ή απορρίπτει την επικοινωνία με το δίκτυο ανάλογα με τα αποτελέσματα της πιστοποίησης. Εάν ο έλεγχος ταυτότητας αποτύχει, ένας διακόπτης LAN (ή σημείο πρόσβασης) αποτρέπει την πρόσβαση από συσκευές εκτός του δικτύου. Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί σε ένα δίκτυο 802.1X ως συσκευή-πελάτης. Διαμόρφωση των ρυθμίσεων πιστοποίησης IEEE 802.1X

Αποφυγή Διαρροών Εμπιστευτικών Πληροφοριών κατά τη Λειτουργία της Συσκευής

Η συσκευή παράγει αξία ως πληροφοριακό περιουσιακό στοιχείο αποθηκεύοντας σημαντικά δεδομένα. Η αποτροπή της παραμονής εμπιστευτικών πληροφοριών στη συσκευή μετά την απόρριψη αποτελεί άλλο ένα σημαντικό μέτρο ασφαλείας. Η συσκευή διαθέτει διάφορα μέτρα για την αύξηση της ασφάλειας λειτουργίας. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπει σε μη εγγεγραμμένους χρήστες να λειτουργούν τη συσκευή και διαγράφει εντελώς τα προσωρινά δεδομένα εργασίας κατά την εκκίνηση της συσκευής.
Χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες λειτουργίες ως μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή διαρροών εμπιστευτικών πληροφοριών κατά τη λειτουργία της συσκευής.
Επαλήθευση Συστήματος κατά την Εκκίνηση
Η ακεραιότητα του υλικολογισμικού, του συστήματος και των εφαρμογών AddOn στη συσκευή επαληθεύεται κατά την εκκίνηση. <Επαλήθευση Συστήματος κατά την Εκκίνηση>
McAfee Embedded Control
Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, η λειτουργία McAfee Embedded Control χρησιμοποιείται για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης τροποποίησης προγράμματος και της εκτέλεσης μη εξουσιοδοτημένων προγραμμάτων, για βελτιωμένη αξιοπιστία του συστήματος. <McAfee Embedded Control>
Διαχείριση Ατομικής Πιστοποίησης
Για την εκτέλεση της ατομικής πιστοποίησης των χρηστών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ένα όνομα χρήστη και ένας κωδικός πρόσβασης. Η αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης από τρίτους και ο καθορισμός περιορισμών χρήσης μπορούν να διατηρήσουν ένα υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας και να επιτρέψουν τον πιο αποτελεσματικό χειρισμό της συσκευής. Διαχείριση χρηστών
Κρυπτογράφηση των δεδομένων στον αποθηκευτικό χώρο
Μπορείτε να κρυπτογραφείτε αυτόματα τα δεδομένα στον αποθηκευτικό χώρο για να εμποδίσετε διαρροές πληροφοριών που προκαλούνται από την αφαίρεση του αποθηκευτικού χώρου. Διαχείριση δεδομένων συσκευής αποθήκευσης
Πλήρης Αρχικοποίηση Δεδομένων/Ρυθμίσεων
Έχετε τη δυνατότητα να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της συσκευής στις προεπιλεγμένες τιμές τους, όπως καθορίστηκαν από το εργοστάσιο. Τα δεδομένα που παραμένουν στη μνήμη αντικαθίστανται από τιμές άνευ σημασίας, αποτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο εξωτερικές διαρροές εμπιστευτικών δεδομένων κατά την απόρριψη της συσκευής. Αρχικοποίηση ρυθμίσεων
Security Policy Settings
Μια πολιτική ασφαλείας περιγράφει κανόνες της εταιρείας σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών. Σε αυτήν τη συσκευή, μπορούν να οριστούν μαζί πολλαπλές ρυθμίσεις σχετικά με μια πολιτική ασφαλείας. Εφαρμογή πολιτικής ασφαλείας στη συσκευή
Allow Use of Default Password for Remote Access
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να μην επιτρέπεται η σύνδεση χρηστών στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης (7654321) του χρήστη «Administrator» για λόγους ασφαλείας. Ορισμός πολιτικής πιστοποίησης/κωδικού πρόσβασης
A14L-0A7