Samodejna izbira ustreznega vira papirja za določeno funkcijo

Funkcijo za samodejno izbiro vira papirja za posamezen vir papirja lahko omogočite ali onemogočite. Če to funkcijo nastavite na <Vkl.>, naprava v viru papirja, na katerem je naložen papir, samodejno izbere papir velikosti, ki je ustrezen za posamezno tiskalno opravilo. Ko v izbranem viru papirja zmanjka papirja, ta funkcija omogoči neprekinjeno tiskanje, saj zamenja ta vir papirja z drugim, na katerem je naložen papir iste velikosti.
Vedno izberite <Vkl.> za vsaj enega od virov papirja. Če za vse vire papirja izberete <Izkl.>, ne boste mogli končati postopka nastavitve.
1
Izberite <Nastavitev> na zaslonu <Domov>. Zaslon <Domov>
2
Izberite <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve podajanja papirja>  <Avtomatska izbira izvora papirja>.
3
Izberite ustrezno funkcijo.
<Drugo> omogoča nastavitve za vir papirja, ki se uporablja za tiskanje poročil.
4
Izberite <Vkl.> za vsak vir papirja, za katerega želite, da se izbere samodejno.
Če ste v 3. koraku izbrali <Tiskalnik>
Izberite, ali želite več virov papirja združiti v skupino. Če je določeno združevanje virov papirja v skupino, se v skupini pri tiskanju samodejno izvede izbira vira papirja, če določite kateri koli vir papirja, ki je v tej skupini. Če želite določiti združevanje virov papirja v skupino, izberite <Nast. skupine> nastavite <Upor.Skup.> na <Vkl.> izberite vir papirja izberite skupino, v katero želite dodati posamezni vir papirja  izberite <Uporabi>.
A15L-014