Odpravljanje zastojev papirja

Če se papir zagozdi, se na zaslonu prikažejo sporočilo, mesto zastoja papirja in postopek za odpravljanje zagozdenega papirja. Če ne znate odpraviti zastoja papirja z ogledom navodil na zaslonu, si oglejte Mesta zastojev papirja, da odstranite zagozden papir. Za več informacij o opozorilih pri odpravljanju zastojev papirja glejte razdelek Pomembni varnostni napotki.
Zagozdenega papirja ne vlecite iz naprave na silo. če papir odstranite na silo, lahko poškodujete sebe ali napravo;
Če ne morete odstraniti papirja, se obrnite na prodajalca ali servis.
Ko ste odstranili zagozden papir, takoj izvlecite roke iz naprave in izbirne opreme, da se obleka in roke ne ujamejo v valje.
Opozorila pri odpravljanju zagozdenja papirja
Pri odstranjevanju zagozdenega papirja ne izklopite naprave. Ko izklopite napravo, so podatki za tiskanje izbrisani.
Ko se papir strga, odstranite ves papir, da v napravi ne ostanejo koščki.

Če se papir pogosto zagozdi

Mesta zastojev papirja

Za informacije o mestih zastoja papirja in načinu odstranjevanja zagozdenega papirja si oglejte spodnji diagram in reference.
Papir se morda dejansko ni zagozdil na mestu, ki ga preverite. Tudi v takem primeru upoštevajte navodila na zaslonu, da preverite vsa mesta.
Zaslon, ki prikazuje, da se je papir zagozdil, se prikazuje toliko časa, dokler ne odstranite zagozdenega papirja.
Papirja ne odstranite z mesta, ki ni prikazano za zaslonu z mestom zastoja papirja. S tem lahko povzročite zastoje papirja na drugih mestih ali manjkajoče strani v odloženih dokumentih.
A15L-01F