Nastavitev preverjanja pristnosti/pravilnika za gesla

Nastavite lahko pravilnik glede zaklepanja (stanje, ko se uporabniki začasno ne morejo prijaviti v napravo) in uporabe/vnosa gesla.

Nastavitev pravilnika o zaklepanju

Nastavite lahko pravilnik, ki začasno preprečuje prijavo uporabniku, pri katerem preverjanje pristnosti ni uspelo. Vendar pa ta pravilnik ne velja za preverjanje pristnosti, ki uporablja podatke, kot so ID-ji in kode PIN oddelkov.
1
Zaženite vmesnik Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Security Settings]  [Authentication/Password Settings].
4
Kliknite [Edit] v razdelku [Authentication Function Settings].
5
Izberite [Enable Lockout] in konfigurirajte podrobne nastavitve.
[Lockout Threshold]
Nastavite število neuspešnih poskusov prijave, preden se naprava zaklene. Ko je doseženo nastavljeno število, se uporabnik ne more več prijaviti.
[Lockout Period]
Nastavite čas, po katerem se zaklepanje prekliče.
Če se v napravo prijavljate iz operacijskega sistema, kot je Windows, ali aplikacije, ki uporablja protokol FTP, IPP ali SNMPv3, se lahko naprava zaklene že pred nastavljenim številom.
6
Kliknite [OK].
Paketno uvažanje/paketno izvažanje
To nastavitev lahko uvozite/izvozite z modeli, ki podpirajo paketno uvažanje te nastavitve. Uvoz in izvoz podatkov o nastavitvah
Ta nastavitev je vključena v [Settings/Registration Basic Information] pri paketnem izvozu. Uvoz/izvoz vseh nastavitev

Nastavitev pravilnika za gesla

1
Zaženite vmesnik Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Security Settings]  [Authentication/Password Settings].
4
Kliknite [Edit] v razdelku [Password Settings].
5
Nastavite pravilnik za uporabo gesla in preverjanja pristnosti uporabnika.
[Prohibit Caching of Authentication Password for Access to External Servers]
Potrdite to polje, če želite preprečiti, da bi se gesla, vnesena med postopkom prijave, shranila v predpomnilnik.
[Display Warning When Default Password Is in Use]
Potrdite to polje, če želite, da se prikaže zaslon za spremembo gesla, ko se skrbnik prijavi v napravo s privzetim uporabniškim imenom in geslom.
Če je geslo poteklo, se ne glede na to nastavitev prikaže zaslon za spremembo gesla.
[Allow Use of Default Password for Remote Access]
Potrdite to polje, če želite omogočiti uporabo privzetega gesla ob prijavi prek Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
[Set Minimum Number of Characters for Password]
Pri registraciji gesla lahko nastavite najmanjše število znakov, da preprečite poenostavitev gesel. Ko je nastavljena dolžina gesla, registracija uporabnika s praznim geslom ni mogoča.
[Set Password Validity Period]
Če želite, da je uporabnik občasno pozvan, naj spremeni svoje geslo, potrdite to polje in v polju [Validity Period] določite obdobje.
[Prohibit Use of 3 or More Identical Consecutive Characters]
Potrdite to polje, če želite gesla omejiti tako, da istega znaka ni mogoče uporabiti trikrat ali večkrat zaporedoma.
[Force Use of at Least 1 Uppercase Character]
Potrdite to polje, če želite gesla omejiti tako, da je mogoče registrirati samo taka, ki vsebujejo vsaj eno veliko črko.
[Force Use of at Least 1 Lowercase Character]
Potrdite to polje, če želite gesla omejiti tako, da je mogoče registrirati samo taka, ki vsebujejo vsaj eno malo črko.
[Force Use of at Least 1 Digit]
Potrdite to polje, če želite gesla omejiti tako, da je mogoče registrirati samo taka, ki vsebujejo vsaj eno številko.
[Force Use of at Least 1 Symbol]
Potrdite to polje, če želite gesla omejiti tako, da je mogoče registrirati samo taka, ki vsebujejo vsaj en simbol.
6
Kliknite [OK].
Nastavitve pri možnostih od do ne veljajo za upravljanje ID-jev oddelkov in kode PIN. Veljajo za gesla, registrirana/urejena po nastavitvi omejitev. Ko že registrirano geslo presega omejitve, določene s temi nastavitvami, se pri preverjanju pristnosti uporabnika prikaže zaslon, ki zahteva spremembo gesla.
Paketno uvažanje/paketno izvažanje
To nastavitev lahko uvozite/izvozite z modeli, ki podpirajo paketno uvažanje te nastavitve. Uvoz in izvoz podatkov o nastavitvah
Ta nastavitev je vključena v [Settings/Registration Basic Information] pri paketnem izvozu. Uvoz/izvoz vseh nastavitev
A15L-05H