Zamjena spremnika za otpadni toner

Kada se spremnik za otpadni toner gotovo napuni ili u potpunosti napuni, prikazat će se poruka koja od vas traži da pripremite novi spremnik za otpadni toner ili da zamijenite spremnik za otpadni toner. Pripremite novi spremnik za otpadni toner ili zamijenite spremnik za otpadni toner u skladu s prikazanom porukom.

Oprez pri zamjeni spremnika otpadnog tonera

Nemojte dodirivati kontakte () u uređaju. To može dovesti do oštećenja uređaja.
Nemojte zamjenjivati spremnik za otpadni toner prije no što se na zaslonu prikaže poruka da ga zamijenite.
Spremnik za otpadni toner spremnik je za prikupljanje neiskorištenog tonera koji ostaje pri ispisu.
Informacije o svakoj poruci potražite u odjeljku Protumjere za svaku poruku.
Informacije o broju modela spremnika otpadnog tonera Potrošni materijal.
Možete provjeriti koliko je prostora još ostalo u spremniku za otpadni toner.
Provjera preostale količine potrošnog materijala

Postupak zamjene spremnika za otpadni toner

Pri zamjeni spremnika za otpadni toner postupak se ujedno prikazuje na zaslonu. Proučite informacije koje se prikazuju na zaslonu uz postupanje prema proceduri u nastavku.
1
Otvorite prednji poklopac.
2
Otvorite lijevi poklopac.
3
Uklonite spremnik otpadnog tonera zajedno s lijevim poklopcem.
Pazite da ne nagnete spremnik. Ako nagnete spremnik otpadnog tonera, prikupljeni toner će se proliti.
4
Spremnik otpadnog tonera izvadite iz zaštitnog kućišta.
Ne rastavljajte niti mijenjajte spremnik otpadnog tonera.
5
Postavite novi spremnik otpadnog tonera i zatvorite lijevi poklopac.
6
Zatvorite prednji poklopac.
A151-019