Protumjere za svaku poruku

Ako se tijekom ispisa javi pogreška ili ako se pojavi problem s mrežnom vezom ili postavkama, na zaslonu uređaja ili na sučelju Remote UI (Udaljeni UI) prikazat će se poruka. Pojedinosti o svakoj poruci i rješenja problema potražite u porukama u nastavku.
23 MEMOR. POPUNJENA
27 ODBIJANJE ZADAT.
33 RAD POPUN.
52 ODBIJANJE NAČ.SL.
Could not verify the CRL.
D1 buffer. ponovn. iscrt. pun
D1 dij. doradna jedinica puna
D1 buffer. polig. popunjena
Pogreška D0-nn (nn su dva alfanumerička znaka)
FF FONT POPUN.
FM DL SIZE ERROR n (n je jedan alfanumerički znak)
FM DL SCALE ERROR n (n je jedan alfanumerički znak)
FM DL MEMOR. FONTA POPUN.
FM POGR. PRIST. DAT.
FM SC WORK MEM. ERROR n (n je jedan alfanumerički znak)
FM POGR PORAVNANJA
FM POGR. ANAL. FONT.
FM MEMOR. FONTA POPUN.
PDL POGR. RAD MEM.
IEEE 802.1X pogreška. Post. to. pod. za aut.
IEEE 802.1X pogreška. Nema odgovora s odredišta.
IEEE 802.1X pogreška. Anal. cert. nije mog.
IEEE 802.1X pogreška. Netočan certifikat.
IEEE 802.1X pog. Ist. je cer. p. za aut.
IEEE 802.1X pogreška. Promijenite autentikacijsku zaporku.
IEEE 802.1X pogreška. Provjerite postavke autentikacije.
Standardni ključ nije moguće izbrisati jer ga trenutno koristi TLS ili druge postavke. Provjerite postavke.
TCP/IP pogreška
Provjerite TCP/IP.
Provjerite TCP/IP (Glavna linija)
Provjerite TCP/IP (Sporedna linija)
Univerz. ispis: pogr. komunikac. s posluž.
Univerz. ispis: pogr. provj. autent. posluž.
Univerz. ispisivanje: certifikat je istekao.
Univerzalni ispis: interna pogreška
Univerzalni ispis: pisač nije registriran
Prov. žični LAN adapt. povezan na USB priklj.
XPS Pogr. ispis. rasp.
XPS pogr. slika. podataka
XPS memorija spoola popun.
XPS pogr. podat.
XPS pogr. nepodr. slike
XPS pogr. fonta.
XPS pogr. str. podat.
XPS memorija popun.
Nije mog. jamčiti kv. Prepor. zam. XXXX ul. Provj. naziv artikla u Nadzoru statusa. 
Nije moguće pronaći pristupnu točku.
Could not delete authentication information because an error occurred.
Could not set authentication information because an error occurred.
Došlo je do greške. Obratite se upravitelju sustava.
Pripremite novi spremnik za otpadni toner. (Još uvijek nije potrebna zamjena.)
Zamijenite spremnik za otpadni toner.
Provj. preostali toner u ulošku tonera. Ispis je moguć ako je preostalo tonera u ulošku. 
An error occurred during verification.
This CRL is invalid.
This CRL has expired.
Cannot register because the algorithm of this key is not supported.
Cannot set this key as the default key because it is corrupted or invalid.
This certificate has been revoked.
This certificate is invalid.
This certificate has expired.
Odgovarajući format papira, A4, nije dostupan.
Konflikt maske podmreže
The default key is not set.
Povezan je neupotreb. žični LAN adapter.
Could not verify the certificate.
Cannot change the settings because the selected key is being used.
Sesija je istekla. Pričekajte trenutak, a zatim ponovno pokušajte pristupiti bazi podataka.
Izravna veza je okonč. zbog pogreške.
Ispis nije moguć jer je moguće da se koristi uložak koji nije Canonov ili je krivotvoren.
Registriranje nije bilo moguće jer je broj registriranih korisnika dosegnuo ograničene.
Umetnite uložak tonera u ispravan utor boje.
Upisani PIN nije točan.
Autent. poslužitelj nije u pogonu. Obratite se upravitelju sustava.
Autent. poslužitelj nije u pogonu. Obratite se upravitelju sustava.
Anon. pristup posl. za prov. autent. nije dozv. Obrat se upr. sust.
Nevalj. podaci rač. pot. za prij. na posl. za provj. aut. Obrat. se upra. sust
Otkriven je sukob IP adresa.
Na mreži je otkriven sukob IP adresa (glavna linija).
Na mreži je otkriven sukob IP adresa (sporedna linija).
Provjerite mrežnu vezu.
Provjerite mrežnu vezu. (Glavna linija)
Provjerite mrežnu vezu. (Spored. linija)
Prijava nije moguća jer je u Upravljanju ID-brojem odjela došlo do autentikacijske pogreške. Obratite se upravitelju sustava.
PDL pogr. DLG ulaz
PDL DLG pogr. iscrtavanja
PDL DLG nepozn. pogr.
PDL DLG memorija popun.
PDL DLG pogr. alok. memor.
PDL GL izvor. toč. nepozn.
PDL GL rezult koord.
PDL pogr.GL ulaz
PDL GL provjera raspona
PDL GL memorija popun.
PDL GL pogr. alok. memor.
PDL IMG pogr. refer. podataka
PDL IMG pogr. inicij.
PDL IMG pogr. postupka
PDL IMG nevaž. podaci
PDL IMG rad. memor. puna
PDL nn Pogreška reproduciranja (nn je naziv modula)
PDL PDF pogreška
PDL PDF pogr. dekod. podataka
PDL PDF memorija popunjena
PDL RIP pogr. postupka
PDL XPS pogreška
PDL XPS pogr. inicij.
PDL XPS pogr. iscrtavanja
PDL pogr. komp. slike
PDL istek vremena iscrtavanja
PDL pogr. prijen. pod.
PDL pogr. prist. reg.
Pripremite XXXX uložak tonera.
Zapor. nije u skladu s pravilima. Promijenite zaporku.
Umetnut je uložak tonera koji se ne može koristiti s ovim uređajem, stoga je ispis trenutno nedostupan.
Timer settings for this device and the authentication server may not be synchronized. Contact the system manager.
Nema papira
A151-0A3