Problemi s rezultatima ispisa

Ispisana je slika na pogrešnom mjestu ili je nakošena.

Jesu li vodilice za papir pogrešno poravnane?

Podesite vodilice za papir prema papiru umetnutom u izvor papira.

Pojavljuju se crte / ispis nije ujednačen

Koristite li odgovarajući papir?

Provjerite papir koji se koristi i zamijenite ga odgovarajućim papirom.
Dostupni papir
Postupci umetanja papira

Jeste li očistili jedinicu za fiksiranje?

Očistite jedinicu za fiksiranje.
<Čišćenje tlačnog valjka za fiksiranje>

Ponestaje li tonera u spremnicima?

Provjerite preostalu količinu tonera te po potrebi zamijenite spremnik tonera.
Zamjena spremnika tonera

Je li vrijeme za zamjenu spremnika tonera?

Kvaliteta materijala u spremniku tonera možda se smanjila. Zamijenite uložak tonera.
Zamjena spremnika tonera

Koristite li uređaj u okruženju s visokom razinom vlage?

Promijenite postavke za [Humid Environment Mode]. Postavljanje na [High Humidity] može otkloniti problem.
Postavke upravljanja vrstama papira
Postavljanje [High Humidity] može uzrokovati zamućenje ispisane slike ili teksta prilikom upotrebe u okruženju niske vlažnosti.

Jeste li pravilno proveli korekciju nepodudaranja boja ili korekciju nijansi?

Ako je učinak neusklađenih boja ili linija u boji neprihvatljivo snažan, izvršite kalibraciju.
Automatsko podešavanje registracije boja i intenziteta boja

Je li samo boja na kraju ispisane slike gusta?

Promijenite postavke za <Prav. fiks. kor. kraja kod kor. ob. pap.>. Postavljanje na <Uključeno> može otkloniti problem.
<Podešavanje kvalitete slike>
Postavljanje na <Uključeno> smanjuje brzinu ispisa.

Slike se ne ispisuju na pravu stranu papira.

Je li umetnuti papir ispravno orijentiran?

Provjerite orijentaciju i stranu papira koji je okrenut prema gore. Ako je orijentacija pogrešna, umetnite ga ponovno.
Postupci umetanja papira

Slike se ne ispisuju u pravoj veličini.

Podudaraju li se format izvornika i format umetnutog papira?

Zamijenite umetnuti papir papirom formata na koji želite ispisivati.
Podesite [Izlazni format] u upravljačkom programu pisača tako da se podudara s papirom na koji se ispisuje.

Pri obostranom se ispisu ne podudara orijentacija na obje strane papira.

Jesu li postavke obostranog ispisa točne?

Za provjeru postavki ispisa slijedite postupak u nastavku.
1
Odaberite orijentaciju izvornika na zaslonu s postavkama ispisa u aplikaciji.
2
Na zaslonu [Basic Settings] upravljačkog programa postavite [Orientation] na istu orijentaciju koju ste postavili u prvom koraku.
3
Pri pregledu ispisa postavite [Page Layout] [Page Order] [1-sided/2-sided/Booklet Printing] [Binding Location].
[Page Order] se prikazuje kada je [Page Layout] postavljen na [2 on 1] ili više.

Na ispisima se pojavljuju mrlje

Koristite li odgovarajući papir?

Provjerite papir koji se koristi i zamijenite ga odgovarajućim papirom.
Dostupni papir
Postupci umetanja papira

Pojavljuju li se mrlje na ispisima kada uređaj koristite u okruženju s niskom razinom vlage?

Promijenite postavku za [Humid Environment Mode]. Postavljanjem ove stavke na [Low Humidity 1] možete riješiti problem.
Postavke upravljanja vrstama papira
Ako odaberete [Low Humidity 1] i uređaj koristite u okruženju s visokom razinom vlage u zraku, gustoća ispisa može se smanjiti ili postati neujednačena.

Pojavljuju li se mrlje na ispisima ovisno o vrsti papira ili radnom okruženju?

Promijenite postavku za <Prav. fiks. kor. kraja kod kor. ob. pap.>. Postavljanjem ove stavke na <Uključeno> možete riješiti problem.
<Podešavanje kvalitete slike>
Ako odaberete <Uključeno>, ispis će biti sporiji.

Pojavljuju se mrlje od tonera, a toner prska

Koristite li odgovarajući papir?

Provjerite papir koji se koristi i zamijenite ga odgovarajućim papirom.
Dostupni papir
Postupci umetanja papira

Upotrebljavate li uređaj u okruženju s niskom razinom vlage?

Promijenite postavke za [Humid Environment Mode]. Postavljanje na [Low Humidity 2] može otkloniti problem.
Postavke upravljanja vrstama papira

Na praznom području pojavljuju se paslike

Koristite li odgovarajući papir?

Provjerite papir koji se koristi i zamijenite ga odgovarajućim papirom.
Dostupni papir
Postupci umetanja papira

Ponestaje li tonera u spremnicima?

Provjerite preostalu količinu tonera te po potrebi zamijenite spremnik tonera.
Zamjena spremnika tonera

Je li vrijeme za zamjenu spremnika tonera?

Kvaliteta materijala u spremniku tonera možda se smanjila. Zamijenite uložak tonera.
Zamjena spremnika tonera

Odvija li se fiksiranje pri odgovarajućoj temperaturi?

Promijenite postavke za <Podešavanje temperature fiksiranja>. Postavljanje na <Nisko> može otkloniti problem.
<Podešavanje kvalitete slike>

Ispisi su nejasni ili se pojavljuju linije

Ponestaje li tonera u spremnicima?

Provjerite preostalu količinu tonera te po potrebi zamijenite spremnik tonera.
Zamjena spremnika tonera

Je li vrijeme za zamjenu spremnika tonera?

Kvaliteta materijala u spremniku tonera možda se smanjila. Zamijenite uložak tonera.
Zamjena spremnika tonera

Koristite li odgovarajući papir?

Provjerite papir koji se koristi i zamijenite ga odgovarajućim papirom. Točno navedite i format i vrstu papira.
Dostupni papir
Postupci umetanja papira
Definiranje formata i vrste papira

Upotrebljavate li papir s velikom količinom papirnate prašine?

Promijenite postavku [Reduce Image Defects Caused by Paper Dust]. Postavljanje na [On] može otkloniti problem.
Postavke upravljanja vrstama papira
Postavljanje na [On] može usporiti ispis.

Pojavljuju se bijele mrlje

Koristite li papir koji je upio vlagu?

Zamijenite odgovarajućim papirom.
Postupci umetanja papira

Koristite li odgovarajući papir?

Provjerite papir koji se koristi i zamijenite ga odgovarajućim papirom.
Dostupni papir
Postupci umetanja papira

Ponestaje li tonera u spremnicima?

Provjerite preostalu količinu tonera te po potrebi zamijenite spremnik tonera.
Zamjena spremnika tonera

Je li vrijeme za zamjenu spremnika tonera?

Kvaliteta materijala u spremniku tonera možda se smanjila. Zamijenite uložak tonera.
Zamjena spremnika tonera

Upotrebljavate li uređaj u okruženju s niskom razinom vlage?

Promijenite postavke za [Humid Environment Mode]. Postavljanje na [Low Humidity 2] može otkloniti problem.
<Podešavanje kvalitete slike>

Pojavljuju li se prilikom obostranog ispisa bijele mrlje?

Promijenite postavke za <Mod za sprečavanje uzorka kapljica vode>. Postavljanje na <Uključeno> može otkloniti problem.
<Podešavanje kvalitete slike>
Postavljanje na <Uključeno> smanjuje brzinu ispisa.

Pojavljuju se crne mrlje

Jeste li očistili jedinicu za fiksiranje?

Očistite jedinicu za fiksiranje.
<Čišćenje tlačnog valjka za fiksiranje>

Donja strana papira je zamrljana

Jeste li umetnuli papir manji od veličine potrebne za ispis podataka?

Provjerite podudara li se veličina papira s veličinom u podacima za ispis.

Jeste li očistili jedinicu za fiksiranje?

Očistite jedinicu za fiksiranje.
<Čišćenje tlačnog valjka za fiksiranje>

Jeste li očistili sekundarni prijenosni valjak?

Promijenite postavke za <Autom. čišćenje sekund. transfer. valjka>. Postavljanje na <Uključeno> može otkloniti problem.
<Podešavanje kvalitete slike>
Postavljanje na <Uključeno> može usporiti ispis.

Popunjena područja nisu dobro ispisana

Popunjena područja nisu dobro ispisana

Promijenite postavke za <Mjesto ispune za mod pod. sl. za ob. pap>. Postavljanje na <Uključeno> može otkloniti problem.
<Podešavanje kvalitete slike>
Promijenite na <Uključeno> samo kada koristite papir sjajne površine. Može doći do problema s ispisom.

Koristite li (teški) papir sjajne površine?

Promijenite postavke za <Mjes. ispune za mod pod. sl. za teš. pap>. Postavljanje na <Uključeno> može otkloniti problem.
<Podešavanje kvalitete slike>
Promijenite na <Uključeno> samo kada koristite teški papir sjajne površine. Može doći do problema s ispisom.

Pojavljuju se točke u obliku kapi vode ili linije

Prlja li se papir prilikom obostranog ispisa?

Promijenite postavke za <Mod za sprečavanje uzorka kapljica vode>. Postavljanje na <Uključeno> može otkloniti problem.
<Podešavanje kvalitete slike>
Postavljanje na <Uključeno> može usporiti ispis.

Toner se ljušti s ispisanih slika

Koristite li odgovarajući papir?

Provjerite papir koji se koristi i zamijenite ga odgovarajućim papirom.
Dostupni papir
Postupci umetanja papira

Odvija li se fiksiranje pri odgovarajućoj temperaturi?

Promijenite postavke za <Podešavanje temperature fiksiranja>. Postavljanje na <Visoko 1> može otkloniti problem.
<Podešavanje kvalitete slike>
Ako postavljanje na <Visoko 1> ne riješi problem na prihvatljiv način, postavite na <Visoko 2>. No ispis će se usporiti.

Papir se gužva

Je li papir pravilno uložen?

Ako papir nije uložen ispod razine ograničenja ulaganja ili vodilice ograničenja ulaganja ili je uložen pod kutom, može se izgužvati.
Postupci umetanja papira

Koristite li papir koji je upio vlagu?

Zamijenite odgovarajućim papirom.
Postupci umetanja papira

Koristite li odgovarajući papir?

Provjerite papir koji se koristi i zamijenite ga odgovarajućim papirom.
Dostupni papir
Postupci umetanja papira

Gužva li se papir kada ispisujete na tankom papiru?

Promijenite postavku [Reduce Thin Paper Waviness]. Odabirom opcije [On] možete otkloniti problem.
Postavke upravljanja vrstama papira
Ako odaberete [On], ispisi mogu biti blijedi.

Pojavljuju li se nabori kada ispisujete na tankom ili običnom papiru u okruženju visoke vlažnosti?

Promijenite postavke za [Reduce Thin/Plain Paper Wrinkles]. Postavljanje na [On] može otkloniti problem.
Postavljanje na [On] smanjuje brzinu ispisa.
Ovisno o okruženju, papir uložen u ladicu za papir može upiti i vlagu te se prilikom ispisa mogu pojaviti nabori. U tom slučaju smanjenjem broja listova novog papira koje ćete sljedeći put uložiti možete spriječiti nabore.

Događa li se to kada ispisujete na omotnice?

Promijenite postavke za [Reduce Envelope Wrinkles]. Postavljanje na [On] može otkloniti problem.
Postavke upravljanja vrstama papira
Postavljanje na [On] može uzrokovati ispis blijede slike.

Papir se uvija

Koristite li papir koji je upio vlagu?

Zamijenite odgovarajućim papirom.
Postupci umetanja papira
Kada je trenutna postavka vrste papira <Obični 1>, promijenite je na <Obični 2>.
Definiranje formata i vrste papira

Pojavljuje li se taj problem prilikom ispisa na nekim vrstama papira, kao što su obični ili tanki papir?

Postavite <Mod 1> na <Uključeno> pod <Mod za spreč. nabora>.
<Podešavanje kvalitete slike>
Ako odaberete <Uključeno>, kvaliteta ispisa mogla bi se smanjiti.
Ako postavljanje opcije <Mod 1> na <Uključeno> ne smanji uvijanje, postavite <Mod 2> na <Uključeno>. Ako postavljanje opcija <Mod 1> i <Mod 2> na <Uključeno> ne smanji uvijanje, postavite <Mod 1> i <Mod 2> na <Isključeno> i <Promjena načina ulaganja papira> na <Priorit. ispisne str.>.

Koristite li odgovarajući papir?

Provjerite papir koji se koristi i zamijenite ga odgovarajućim papirom. Točno navedite i format i vrstu papira.
Dostupni papir
Postupci umetanja papira
Definiranje formata i vrste papira
Okrenite papir (s prednje na stražnju stranu) da biste promijenili stranu ispisa pa ponovno uložite papir.
U rijetkim se slučajevima simptomi mogu pogoršati ovisno o vrsti papira koju koristite. U tom se slučaju vratite na izvornu stranu za ispis.

Papir se ne uvlači ili se uvlače dva lista ili više njih istovremeno

Je li papir pravilno uložen?

Dobro razlistajte snop papira da listovi ne budu slijepljeni.
Provjerite je li papir ispravno umetnut.
Postupci umetanja papira
Provjerite je li umetnut odgovarajući broj listova papira te koristi li se odgovarajući papir.
Dostupni papir
Postupci umetanja papira
Provjerite jesu li zajedno umetnute različiti formati i vrste papira.

Događa li se to prilikom ulaganja papira iz MP ladice?

Promijenite postavke za [Adjust Paper Conveyance in Multi-Purpose Tray]. Postavljanje na [On] može otkloniti problem.
Postavke upravljanja vrstama papira
Postavljanje na [On] može usporiti ispis.
A151-09W