การโหลดซองจดหมาย

โหลดซองจดหมายในถาดกระดาษหรือถาดอเนกประสงค์ เมื่อทำการพิมพ์บนซองจดหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กระดาษติดและมีรอยย่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รีดรอยม้วนบนซองจดหมายให้เรียบก่อนจะโหลดซอง นอกจากนี้ยังต้องระวังแนวซองจดหมายและดูให้ดีว่าหงายด้านใดขึ้น
ส่วนนี้จะอธิบายถึงวิธีการใส่ซองจดหมายในแนวที่ถูกต้อง รวมทั้งขั้นตอนที่คุณต้องทำให้เสร็จก่อนใส่ซองจดหมาย สำหรับคำอธิบายขั้นตอนทั่วไปในการใส่ซองจดหมายในถาดอเนกประสงค์ โปรดดูที่ วิธีการโหลดกระดาษขั้นพื้นฐาน

ก่อนโหลดซองจดหมาย

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเตรียมซองจดหมายก่อนจะโหลด
ห้ามใช้ซองจดหมายที่มีกาวติดอยู่ที่ฝาซอง เพราะกาวอาจละลายเนื่องจากความร้อนและแรงกดของอุปกรณ์กำหนดหมึกพิมพ์
ซองจดหมายอาจมีรอยย่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของซองจดหมายหรือเงื่อนไขในการจัดเก็บซองเหล่านั้น
อาจมีแถบปรากฏในส่วนที่ซองจดหมายซ้อนกันอยู่
1
รีดส่วนที่ม้วนงอให้เรียบ
หยิบซองจดหมายประมาณห้าซอง รีดส่วนที่ม้วนงอให้เรียบ แล้วดึงมุมซองทั้งสี่ที่ติดกันออก
ทำซ้ำขั้นตอนนี้ห้าครั้งสำหรับซองจดหมายทั้งห้าชุด
2
เรียบซองจดหมายออก แล้วไล่ลมภายในซองออก
วางซองจดหมายบนพื้นผิวเรียบ และเลื่อนมือของคุณตามแนวของลูกศรเพื่อไล่ลมภายในซองจดหมายออก
ทำซ้ำขั้นตอนนี้ห้าครั้งสำหรับซองจดหมายทั้งห้าชุด
3
กดลงบนทั้งสี่ด้าน
กดลงบนทั้งสี่ด้านให้แน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้กดลงบนด้านที่หันหน้าในทิศทางที่จะป้อนซองจดหมายอย่างระมัดระวัง กดลงให้แน่นเพื่อให้ฝาซอเรียบ
หากกดฝาซองไม่แน่นอาจทำให้กระดาษติดได้ หากเป็นเช่นนี้ ให้กดลงบนทั้งสี่ด้านของแต่ละซองให้แน่น
4
จัดแนวซองจดหมายบนพื้นผิวเรียบ
ตรวจสอบว่าไม่มีซองจดหมายใดซ่อนอยู่ใต้ฝาซองด้านบนหรือด้านล่าง

การโหลดซองจดหมายในถาดอเนกประสงค์

โหลดซองจดหมายตามที่ระบุด้านล่าง โดยคว่ำด้านหน้าของซองจดหมาย (ด้านที่ไม่ติดกาว) ลง (แนะนำ)
Yougatanaga 3, ISO-C5, Monarch, No.10, DL
ปิดฝาซอง และโหลดซองจดหมายเพื่อให้ฝาซองอยู่ด้านใกล้
Nagagata 3, Nagagata 4, Nagagata 40
โหลดซองจดหมายโดยให้ฝาซองอยู่ด้านขวา
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปึกกระดาษไม่เกินตัวระบุจำกัดจำนวน หากป้อนซองจดหมายไม่ถูกต้อง ถึงแม้ว่าจะจัดเตรียมตามขั้นตอนแล้ว ให้โหลดซองจดหมายแยกกันในถาดอเนกประสงค์แทนที่จะโหลดซองจดหมายหลายซองพร้อมกัน
ห้ามพิมพ์อีกด้านหนึ่งของซองจดหมาย (ด้านที่ติดกาว)
เมื่อคุณพิมพ์บนซองจดหมาย ให้นำออกจากถาดจ่ายกระดาษ 10 ในแต่ละครั้ง
9Y98-00U