การตรวจสอบสถานะและไฟล์บันทึกข้อมูล

คุณสามารถใช้ UI ระยะไกลเพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารที่กำลังรอดำเนินการ ตลอดจนบันทึกข้อมูลสำหรับเอกสารที่ดำเนินการแล้ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบสถานะของเครื่อง เช่น ข้อมูลข้อผิดพลาดและจำนวนวัสดุสิ้นเปลืองที่เหลืออยู่
เมื่อใช้การจัดการการรับรองความถูกต้องส่วนบุคคล คุณสามารถจำกัดผู้ใช้ไม่ให้ดำเนินการกับงานของผู้ใช้รายอื่นบนหน้าจอ <Status Monitor> ได้ <จำกัดการเข้าใช้งานของผู้ใช้อื่น>

การตรวจสอบสถานะการพิมพ์

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของเอกสารที่กำลังรอพิมพ์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งออกเอกสารก่อนเอกสารอื่น ๆ หรือยกเลิกเอกสารได้
เริ่มต้น UI ระยะไกล  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] ภายใต้ [Print]

ปุ่มควบคุมการทำงาน

[Cancel]: เครื่องจะยกเลิกการพิมพ์ เอกสารที่ยกเลิกจะถูกลบและไม่สามารถกู้คืนได้
[Print Next]: เครื่องจะสั่งพิมพ์เอกสารถัดไปทันทีหลังจากเอกสารปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์
[Pause]: คุณสามารถยกเลิกการพิมพ์ได้ คลิก [Resume] เพื่อพิมพ์เอกสารที่ถูกหยุดชั่วคราวต่อ

ไอคอนเอกสาร

คลิกไอคอนเพื่อแสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร

การตรวจสอบบันทึกข้อมูลงาน

คุณสามารถแสดงบันทึกข้อมูลสำหรับเอกสารที่พิมพ์หรือได้รับแล้วได้
เริ่มต้น UI ระยะไกล  [Status Monitor/Cancel]  [Job Log]

[Store in CSV Format]

ข้อมูลในบันทึกข้อมูลสามารถส่งออกและบันทึกเป็นไฟล์ CSV (*.csv) บนคอมพิวเตอร์ได้

การเลือกฟังก์ชัน

เลือกฟังก์ชันที่คุณต้องการตรวจสอบและคลิก [Display] ฟังก์ชันที่แสดงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องและอุปกรณ์เสริมของคุณ

การตรวจสอบสถานะเครื่อง

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องได้ เช่น ข้อมูลข้อผิดพลาด จำนวนกระดาษและหมึกพิมพ์ที่เหลืออยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่แนบมา และจำนวนหน้าทั้งหมดที่พิมพ์แล้วจนถึงตอนนี้
เริ่มต้น UI ระยะไกล  [Status Monitor/Cancel]  เลือกรายการที่คุณต้องการตรวจสอบ
9Y98-067