การกำหนดการตั้งค่านโยบายความปลอดภัย

คุณสามารถนำการตั้งค่าเครื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูลมาใช้งานและจัดการแบบเป็นชุดได้ ขอแนะนำให้ผู้ดูแลระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่รับผิดชอบในการจัดการนโยบายความปลอดภัยของคุณใช้นโยบายความปลอดภัยกับเครื่องตามนโยบายขององค์กรของคุณ หากต้องการกำหนดค่านโยบายความปลอดภัย ให้เข้าสู่ระบบ UI ระยะไกลด้วยสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
1
เริ่มการทำงานของ UI ระยะไกล การเริ่มต้น UI ระยะไกล
2
คลิก [Settings/Registration] บนหน้าพอร์ทัล หน้าจอ UI ระยะไกล
3
คลิก [Security Settings]  [Security Policy Settings]
4
คลิก [Security Policy Settings]
ข้อควรระวังในการตั้งค่าจะปรากฏขึ้น คุณต้องอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหา
หากไม่มีการกำหนดค่ารหัสผ่าน (การใช้รหัสผ่านเพื่อป้องกันการตั้งค่านโยบายความปลอดภัย) ให้อ่านเนื้อหาและคลิก [OK] เพื่อดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 6
5
ป้อนรหัสผ่านและคลิก [Log In]
6
กำหนดค่ารายการที่จำเป็นและคลิก [OK]
โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าที่ รายการการตั้งค่านโยบายความปลอดภัย
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับรายการที่มีเครื่องหมายถูกกำกับอยู่ที่นี่ได้โดยใช้ <ตั้งค่า> หรือ UI ระยะไกล
สำหรับการตั้งค่าเครื่องใด ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อการตั้งค่านโยบายความปลอดภัยมีผลใช้งาน คุณจะไม่สามารถล้างช่องทำเครื่องหมายเพื่อกู้คืนค่าที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้ใช้ <ตั้งค่า> หรือ UI ระยะไกล
7
คลิก [OK]
หากกำหนดค่านโยบายความปลอดภัยแล้ว ข้อความที่ระบุว่ามีการจำกัดฟังก์ชันและการทำงานจะปรากฏขึ้นเมื่อหน้าจอ [Settings/Registration] แสดงบนแผงควบคุมหรือ UI ระยะไกล

การใช้การตั้งค่านโยบายความปลอดภัยกับอุปกรณ์อื่น

คุณสามารถนำเข้าและส่งออกการตั้งค่านโยบายความปลอดภัยของเครื่องได้ โดยใช้นโยบายเดียวกันกับอุปกรณ์หลายเครื่อง* คุณสามารถจัดการอุปกรณ์ทั้งหมดในองค์กรของคุณโดยใช้การตั้งค่าที่เหมือนกัน การนำเข้า/ส่งออกข้อมูลการตั้งค่า
* เฉพาะอุปกรณ์ Canon ที่ใช้งานได้กับการตั้งค่านโยบายความปลอดภัยเท่านั้น
การตั้งค่านโยบายการรักษาความปลอดภัยจะสามารถนำเข้าได้ เฉพาะกรณีที่รหัสผ่านการตั้งค่านโยบายการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องที่ส่งออกตรงกับรหัสผ่านของเครื่องที่นำเข้า หรือไม่มีการกำหนดรหัสผ่านสำหรับเครื่องที่นำเข้าเท่านั้น หากไม่มีการกำหนดรหัสผ่านสำหรับเครื่องที่นำเข้า รหัสผ่านที่กำหนดค่าสำหรับเครื่องที่ส่งออกจะถูกกำหนดให้กับเครื่องที่นำเข้า
9Y98-04Y