หากเครื่องไม่ทำงาน

หากมีปัญหาเกิดขึ้นในขณะที่คุณใช้เครื่อง ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ก่อนที่จะติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนบริการของคุณ

ตรวจสอบรายการนี้ก่อน

มีข้อความปรากฏบนหน้าจอหรือไม่

ข้อความจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเมื่อมีข้อผิดพลาดหรือปัญหาเกิดขึ้นขณะใช้งานเครื่อง
ข้อความหรือตัวเลขที่ขึ้นต้นด้วย “#” (รหัสข้อผิดพลาด) จะปรากฏขึ้น

ไฟ  (Energy Saver) สว่างหรือไม่

หากมีไฟสว่างขึ้นมา ให้กด  (Energy Saver) เพื่อยกเลิกโหมดสลีป

เครื่องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องหรือไม่

ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายของเครื่องและคอมพิวเตอร์
การตั้งค่าสภาพแวดล้อมเครือข่าย

หากเครื่องไม่ตอบสนองต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์

รีสตาร์ทเครื่อง

หากเครื่องไม่ตอบสนองแม้ว่าจะเปิดเครื่องอยู่ ให้ปิดเครื่อง (การปิดเครื่อง) ตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าสายไฟนั้นเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง รอเป็นเวลา 10 วินาทีขึ้นไปหลังจากปิดเครื่องหลัก แล้วจึงเปิดเครื่องอีกครั้ง (การเปิดเครื่อง)

ตรวจสอบว่าไดรเวอร์ติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งไดรเวอร์ที่ การติดตั้งไดรเวอร์

ตรวจสอบว่าที่อยู่ IP ของเครื่องถูกต้องหรือไม่

ตรวจสอบการตั้งค่าที่อยู่ IP และเปลี่ยนแปลงหากไม่ถูกต้อง โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าที่ การตั้งค่าโดยใช้คู่มือการตั้งค่า

เมื่อหน้าจอการรับรองความถูกต้อง (หน้าจอเข้าสู่ระบบ) ปรากฏขึ้น

เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว

เมื่อหน้าจอการรับรองความถูกต้อง (หน้าจอเข้าสู่ระบบ) ปรากฏขึ้น คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วเพื่อใช้งานเครื่องต่อไป
การเข้าสู่ระบบของเครื่อง
9Y98-09S