In từ phương tiện bộ nhớ (In từ phương tiện)

 
Có thể in trực tiếp các tập tin được lưu trong phương tiện bộ nhớ từ máy mà không cần sử dụng máy tính. Tính năng này thuận tiện khi in sau khi đưa dữ liệu trở lại từ một vị trí bên ngoài hoặc khi in dữ liệu bạn đã mang theo đến địa điểm kinh doanh.
Sử dụng phương tiện bộ nhớ
Để biết phương tiện bộ nhớ khả dụng và thông tin về cách cắm/tháo phương tiện bộ nhớ, xem mục Kết Nối Thiết Bị Lưu Trữ USB.
Để biết hướng dẫn về cách sử dụng phương tiện bộ nhớ, xem mục Sử dụng phương tiện bộ nhớ.
Tùy thuộc vào định dạng tập tin, có thể cần một sản phẩm tùy chọn. Tùy chọn hệ thống
9Y9C-046