In ấn

Bạn có thể in tài liệu và hình ảnh được chuẩn bị trên máy tính. Phần này giới thiệu các thủ tục cơ bản và các chức năng in tiện lợi.

Giới thiệu các hoạt động cơ bản

Phần này mô tả các phương pháp vận hành cơ bản khi in từ máy tính.
 

Các chức năng nâng cao để in

Phần này giới thiệu các chức năng được sử dụng khi bạn muốn in tập mẫu hoặc chỉnh sửa tài liệu trước khi in số lượng lớn, tránh để sót hoặc sao chép giấy in, v.v.
 

In trong các môi trường khác nhau

Phần này giới thiệu các phương pháp in để in mà không cần trình điều khiển máy in của máy như in mà không cần máy tính của bạn trong khi đi công tác, v.v.
 
Bạn có thể in ảnh, tập tin PDF, v.v. từ thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng, v.v. Để biết thêm thông tin, xem mục Liên kết với thiết bị di động.
9Y9C-03L