Kẹt Giấy trong Nguồn Giấy

Kiểm tra vị trí kẹt giấy trên màn hình và làm theo quy trình bên dưới để lấy giấy ra.
Xác nhận trước khi xử lý
Trước khi bắt đầu thao tác xử lý kẹt giấy, hãy xác nhận rằng nắp và ngăn giấy của máy và thiết bị tùy chọn đã được đóng.

Gỡ Giấy Kẹt trong Ngăn Giấy 1

1
Mở nắp phải.
2
Gỡ giấy kẹt trong bộ chuyển giấy in.
1
Nhấc bộ chuyển giấy in lên.
2
Hạ cần gạt màu xanh lá cây ở hai đầu thanh truyền giấy.
3
Kéo giấy ra nhẹ nhàng.
Kéo giấy ra theo chiều ngang, cố gắng không lệch, để hộp mực chưa lắp chặt không rơi xuống.
3
Gỡ giấy kẹt trong ngăn giấy.
1
Kéo ngăn giấy ra hết cỡ.
2
Kéo giấy ra nhẹ nhàng.
3
Cài đặt ngăn giấy.
4
Đóng nắp phải.
Nếu thông báo vẫn hiển thị trên màn hình
Giấy có thể kẹt ở các vị trí khác. Hãy kiểm tra các vị trí khác và gỡ giấy kẹt nếu có. Nếu thông báo vẫn hiển thị, hãy kiểm tra xem nắp phải đã đóng chặt chưa.

Gỡ Giấy Kẹt trong Ngăn Giấy 2, 3 và 4

Gỡ giấy kẹt trong Ngăn Giấy 3 và 4 theo đúng quy trình như Ngăn Giấy 2.
1
Mở nắp phải.
2
Gỡ giấy kẹt trong bộ chuyển giấy in.
1
Nhấc bộ chuyển giấy in lên.
2
Hạ cần gạt màu xanh lá cây ở hai đầu thanh truyền giấy.
3
Kéo giấy ra nhẹ nhàng.
Kéo giấy ra theo chiều ngang, cố gắng không lệch, để hộp mực chưa lắp chặt không rơi xuống.
3
Đóng nắp phải.
4
Mở nắp phải của khay nạp giấy.
5
Hạ cần gạt màu xanh lá cây để mở thanh truyền giấy.
6
Kéo giấy ra nhẹ nhàng.
7
Kéo ngăn giấy ra hết cỡ, rồi nhẹ nhàng kéo giấy ra.
8
Cài đặt ngăn giấy.
9
Đóng nắp phải của khay nạp giấy.
Nếu thông báo vẫn hiển thị trên màn hình
Giấy có thể kẹt ở các vị trí khác. Hãy kiểm tra các vị trí khác và gỡ giấy kẹt nếu có. Nếu thông báo vẫn hiển thị, hãy kiểm tra xem nắp phải đã đóng chặt chưa.
9Y9C-01J