Loại Bỏ Kẹt Giấy

Nếu xảy ra tình trạng kẹt giấy, máy sẽ hiển thị thông báo trên màn hình cho biết vị trí kẹt giấy và quy trình xử lý. Nếu bạn không biết cách gỡ giấy kẹt khi xem màn hình này, hãy tham khảo phần Vị Trí Kẹt Giấy để gỡ giấy kẹt. Để biết thông tin về các lưu ý khi gỡ giấy kẹt, hãy tham khảo phần Important Safety Instructions.
Không cố giật mạnh giấy kẹt ra khỏi máy. Cố giật mạnh giấy kẹt có thể gây chấn thương hoặc làm hỏng các bộ phận của máy.
Nếu bạn không thể gỡ giấy ra, hãy liên hệ với đại lý hoặc đại diện bảo trì.
Khi đã gỡ hết giấy kẹt, hãy nhấc tay ngay ra khỏi máy và thiết bị tùy chọn để quần áo và tay không vướng vào lô ép.
Lưu ý khi gỡ giấy kẹt
Khi gỡ giấy kẹt, không được TẮT nguồn. Dữ liệu đang in sẽ bị xóa nếu bạn TẮT nguồn.
Khi giấy bị rách, hãy lấy hết các mảnh rách ra khỏi máy.

Nếu Thường Xuyên Xảy Ra Tình Trạng Kẹt Giấy

Vị Trí Kẹt Giấy

Để biết thông tin về các vị trí kẹt giấy và phương pháp gỡ giấy kẹt, hãy xem sơ đồ và tài liệu tham khảo sau.
Giấy có thể không thực sự kẹt ở vị trí bạn kiểm tra. Nếu vậy, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để kiểm tra tất cả các vị trí.
Màn hình sẽ liên lục hiển thị thông báo kẹt giấy cho đến khi bạn gỡ hết giấy kẹt.
Không gỡ giấy ra khỏi vị trí khác với vị trí được hiển thị là vị trí kẹt giấy trên màn hình. Thao tác này có thể gây ra kẹt giấy ở các vị trí khác hoặc thiếu trang trong tài liệu in.
9Y9C-01F