Menggunakan Dasar Keselamatan kepada Mesin

Ini menjadi amalan biasa untuk organisasi untuk menerima pakai dasar keselamatan yang mentakrifkan objektif dan standard keselamatan maklumat asas, yang memerlukan peranti maklumat seperti komputer dan pencetak/pencetak pelbagai fungsi untuk dikendalikan dengan sewajarnya. Pada mesin ini, pelbagai tetapan yang berkaitan dengan dasar keselamatan boleh diuruskan secara berkelompok melalui UI Kawalan Jauh dan kata laluan khusus boleh disediakan supaya hanya pentadbir keselamatan maklumat yang boleh mengubah suai tetapan itu. Sebelum mengkonfigurasikan tetapan ini, pastikan UI Kawalan Jauh sudah disediakan untuk menggunakan TLS. Memulakan UI Kawalan Jauh
Tujuan tetapan dasar keselamatan ialah untuk menguruskan semua fungsi dan tetapan yang berkaitan dengan keselamatan maklumat dan bukan sebenarnya khusus untuk menghalang kebocoran maklumat.
9Y8W-04W