Menguruskan Mesin

Untuk mengurangkan pelbagai risiko yang dikaitkan dengan penggunaan mesin ini, seperti kebocoran maklumat peribadi atau penggunaan yang tidak dibenarkan oleh pihak ketiga, langkah keselamatan yang berterusan dan berkesan diperlukan. Melantik pentadbir untuk mengendalikan tetapan mesin yang penting, seperti pengurusan pengguna dan tetapan keselamatan, bagi memastikan bahawa mesin digunakan dengan selamat.

Mengkonfigurasikan Sistem Pengurusan Asas

 

Membataskan Risiko daripada Kelalaian, Ralat Operasi dan Penyalahgunaan

 

Memastikan Pengurusan Cekap

 

Menguruskan Sistem Konfigurasi dan Penetapan

 

Lain-lain

 
9Y8W-04U