Uložení míst určení do adresáře (ovládací panel)

Místa určení můžete uložit do adresáře pomocí ovládacího panelu.
K ukládání e-mailových adres (e-mail, elektronický fax) a faxových čísel můžete použít následující metody:
Uložte místa určení přímým zadáním informací o nich.
Uložte místa určení vyvoláním výpisu úloh VYS (TX).
Uložte místa určení vyhledáním uživatelských informací spravovaných pomocí serveru LDAP.
Nutná příprava
Pokud používáte server LDAP, zaregistrujte tento server, aby byl používán pro vyhledávání míst určení pro zařízení. Registrace serverů LDAP
1
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Adresář] na obrazovce [Domů]. Obrazovka [Domů]
2
Stiskněte tlačítko [Uložit m. určení].
Zobrazí se obrazovka [Typ místa určení].
Pokud se zobrazí obrazovka [PIN adresáře], zadejte příslušný kód PIN a klikněte na tlačítko [Použít].
3
Vyberte typ místa určení.
Při ukládání skupinových míst určení postupujte podle následujících pokynů.
Uložení skupin do adresáře (ovládací panel)
4
Zadejte informace o místu určení.
Místo určení můžete uložit bez zadání jeho názvu, ale pokud zadáte název, můžete jej při zadávání místa určení vyhledat podle jeho iniciál.
Přímé zadávání místa určení
Stiskněte tlačítko [Jméno]. zadejte název a pak stiskněte tlačítko [Použít].
Pro vstup informací o místu určení stiskněte [E-mailová adresa], [Adresa I-faxu] nebo [Faxové číslo], zadejte informace a poté stiskněte [Použít].
Pokud zadáváte mezinárodní číslo do pole [Faxové číslo], zadejte v tomto uvedeném pořadí mezinárodní přístupové číslo, kód země a faxové číslo. Pokud nedokážete získat spojení, stiskněte mezi číslicemi tlačítko [Pozastavit] a přidejte pauzu. Čas pauzy můžete změnit. [Nastavit dobu prodlevy]
Zadávání místa určení vyvoláním výpisu úloh VYS (TX)
Stiskněte tlačítko [Jméno]. zadejte název a pak stiskněte tlačítko [Použít].
Pro vyvolání výpisu úloh VYS (TX) stiskněte [Vyvolat nastavení] a vyberte místo určení. Místo určení je zadáno v adresáři na obrazovce uložení.
Zadávání místa určení vyhledáváním na serveru LDAP
5
Podle potřeby nastavte podrobnosti odesílání faxu.
Pokud bylo faxové číslo zaregistrováno v kroku 4, zadejte podrobnosti v případě výskytu chyby odeslání nebo pokud odeslání faxu na toto číslo trvá příliš dlouho.
Pokud jste uložili jiné číslo než faxové číslo, není tento krok nutný. Přejděte ke kroku 6.
6
Stiskněte tlačítko [Uložit jako] a vyberte možnost [Oblíbená] nebo [Kódovaná volba].
Při výběru možnosti [Kódovaná volba] vyberte neuložené číslo nebo stiskněte tlačítko [Použít čís. kláv.] a zadejte trojmístné číslo kódované volby.
7
Stiskněte tlačítko [Použít].
Místo určení se uloží do adresáře.
Zadávání míst určení z výpisu úloh VYS (TX) pro skenování nebo faxování
Kromě vyvolání výpisu úloh VYS (TX) z adresáře můžete také do adresáře ukládat místa určení z výpisu úloh VYS (TX) pro skenování nebo faxování.
Kontrola stavu odeslání a uložení a protokolu naskenovaných dat
Kontrola stavu a výpisu pro odeslané a přijaté faxy
9RXF-03C