Uložení míst určení (adresář)

Uložte místa určení pro odesílání a ukládání naskenovaných dat a faxů do adresáře zařízení.
Funkce adresáře
Uložením míst určení do adresáře si můžete ušetřit práci se zadáváním informací o místech určení při každém odesílání nebo ukládání dat. Adresář nabízí funkci pro snadné zadávání míst určení. Tuto funkci použijte při zobrazení obrazovky adresáře nebo při zadávání míst určení.
Funkce adresáře
Místa určení, která lze uložit
E-mailová adresa (e-mail, elektronický fax)
Místa uložení souborů (sdílená složka, server FTP)
Číslo faxu
Uložení míst určení
Místo určení můžete uložit zadáním jména, e-mailové adresy, faxového čísla a dalších informací nebo pomocí výpisu úloh VYS (TX) či informací o uživateli dostupných na serveru LDAP.
Místa určení můžete ukládat buď z ovládacího panelu, nebo ze Vzdáleného UR, avšak typy míst určení a způsoby uložení se budou lišit.
Uložení pomocí ovládacího panelu
Pro uložení míst určení z výpisu úloh VYS (TX) nebo serveru LDAP použijte ovládací panel.
Pro uložení míst určení ukládaných souborů (sdílená složka nebo server FTP) nelze použít ovládací panel.
Uložení míst určení do adresáře (ovládací panel)
Uložení pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní
Pro uložení míst určení pro ukládání souborů (sdílená složka nebo server FTP) použijte vzdálené uživatelské rozhraní.
Pro uložení míst určení z výpisu úloh VYS (TX) nebo serveru LDAP nemůžete použít vzdálené uživatelské rozhraní.
Uložení míst určení do adresáře (vzdálené uživatelské rozhraní)

Viz též

Import a export z adresáře
Data v adresáři lze sdílet a zálohovat.
Import a export adresáře a nastavení
Prevence neoprávněného použití adresáře
Chcete-li zabránit neoprávněnému přidávání nových položek do adresáře a úpravám stávajících, můžete nastavit kód PIN a omezit způsob přidávání nových položek.
Omezení ukládání do adresáře a úprav v něm
9RXF-039