Skenování (odeslání e-mailem)

Můžete naskenovat originál a naskenovaná data odeslat e-mailem v podobě přílohy.
Stejně jako u běžného odesílání e-mailu můžete i zde přidat předmět a zprávu a určit více cílů.
Nutná příprava
Na zařízení nakonfigurujte nastavení e-mailového serveru, který má být použit pro odeslání e-mailu. Příprava odeslání naskenovaných dat e-mailem
1
Uložte originál. Vkládání originálů
2
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Skenovat] na obrazovce [Domů]. Obrazovka [Domů]
Zobrazí se obrazovka s výběrem typu skenování.
3
Stiskněte tlačítko [E-mail].
Zobrazí se obrazovka skenování.
4
Na kartě [Zadat místo urč.] zadejte místo určení. Zadání míst určení
Pomocí položky [Adresář] nebo [Kódovaná volba] zadejte místo určení Cc (kopie) a Bcc (skrytá kopie).
Pokud můžete pouze zadat [Zadat sebe jako místo určení]
Pokud je místo určení při odesílání omezeno nastavením ověřování pro funkci odeslání, nemůžete zadat jiné místo určení. Podrobnosti získáte od správce.
5
Nastavení skenování nakonfigurujte na kartě [Odeslat nastavení]. Nastavení skenování
Na kartě [Odeslat nastavení] můžete rovněž nastavit předmět a hlavní text e-mailu. Nastavení e-mailu a elektronického faxu
Naskenovaná data jsou odeslána s následujícím názvem souboru. Kartu [Odeslat nastavení] můžete též použít k zadání vlastního řetězce a přidat jej na začátek. Nastavení souboru / rozdělení
 Číslo správy komunikace
 Datum odeslání (v tomto příkladu „5. dubna 2023, 9:12:34“)
 Pořadové číslo souboru (pokud jeden soubor, pak „001“)
6
Stiskněte tlačítko [Spustit ČB] nebo [Spustit Barevný].
Spustí se skenování originálu.
Chcete-li originál skenovat černobíle, stiskněte tlačítko [Spustit ČB], a pokud chcete skenovat barevně, stiskněte tlačítko [Spustit Barevný].
Skenování zrušíte stisknutím tlačítka [Zrušit] [Ano]. Zrušení skenování
Když je skenování dokončeno, naskenovaná data se odešlou. Pokud chcete zobrazit stav a protokol odesílání, stiskněte [Monitor stavu].
Pokud se zobrazí možnost [Potvrdit místo urč.]
Zkontrolujte, zda je místo určení správné a stiskněte tlačítko [Spustit skenování].
Pokud se zobrazí možnost [Skenovat další originál]
Po umístění originálu na skleněnou desku a naskenování ve formátu PDF nebo TIFF se zobrazí obrazovka pro skenování dalších originálů.
Chcete-li pokračovat ve skenování originálů, položte další na skleněnou desku a stiskněte tlačítko [Skenovat další originál].
Když je skenování všech dokumentů dokončeno, stiskněte tlačítko [Spustit odesíl.] nebo [Náhl. a odeslat].
* Pokud je velikost originálu jiná, část obrázku může chybět nebo obrázek může být naskenován menší.
Pokud se zobrazí obrazovka náhledu
Po náhledu naskenovaných dat stiskněte tlačítko [Spustit odesíl.].
Pokud jsou přítomny stránky, které nechcete odeslat, otevřete je a stiskněte tlačítko [Smazat stránku].
Pokud se zobrazí možnost [Ověření SMTP]
Zadejte uživatelské jméno a heslo, které se použije pro ověření SMTP a stiskněte tlačítko [Použít].
Pokud dojde k chybě odesílání
Když dojde k chybě odesílání, může být v závislosti na nastavení e-mailového serveru odeslán e-mail s upozorněním na e-mailovou adresu nastavenou na zařízení. Pokud jsou e-maily s upozorněním ponechávány na serveru, schránka se může zaplnit, proto se doporučuje schránku pravidelně vyprazdňovat. Čištění poštovní schránky
9RXF-05K