Skenování (uložení do sdílené složky nebo na server FTP)

Můžete naskenovat originál a naskenovaná data poté uložit do sdílené složky v počítači nebo na server FTP.
To se hodí například v případě, že chcete sdílet papírové dokumenty, což vám umožní naskenovaná data uložená na síti.
Nutná příprava
Uložte přístupové informace ke sdílené složce a/nebo k serveru FTP do adresáře zařízení.
Příprava uložení naskenovaných dat do sdílené složky
Příprava uložení naskenovaných dat na server FTP
1
Uložte originál. Vkládání originálů
2
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Skenovat] na obrazovce [Domů]. Obrazovka [Domů]
Zobrazí se obrazovka s výběrem typu skenování.
3
Stiskněte tlačítko [Soubor].
Zobrazí se obrazovka skenování.
4
Na kartě [Zadat místo urč.] zadejte místo určení. Zadání míst určení
Pokud můžete pouze zadat [Zadat sebe jako místo určení]
Pokud je místo určení při odesílání omezeno nastavením ověřování pro funkci odeslání, nemůžete zadat jiné místo určení. Podrobnosti získáte od správce.
5
Nastavení skenování nakonfigurujte na kartě [Odeslat nastavení]. Nastavení skenování
Naskenovaná data jsou uložena s následujícím názvem souboru. Kartu [Odeslat nastavení] můžete též použít k přidání vlastního řetězce a přidat jej na začátek. Nastavení souboru / rozdělení
 Číslo správy komunikace
 Datum uložení (v tomto příkladu „5. dubna 2023, 9:12:34“)
 Pořadové číslo souboru (pokud jeden soubor, pak „001“)
6
Stiskněte tlačítko [Spustit ČB] nebo [Spustit Barevný].
Spustí se skenování originálu.
Chcete-li originál skenovat černobíle, stiskněte tlačítko [Spustit ČB], a pokud chcete skenovat barevně, stiskněte tlačítko [Spustit Barevný].
Skenování zrušíte stisknutím tlačítka [Zrušit] [Ano]. Zrušení skenování
Když je skenování dokončeno, naskenovaná data se uloží. Pokud chcete zobrazit stav a protokol uložení, použijte [Monitor stavu]. Kontrola stavu odeslání a uložení a protokolu naskenovaných dat
Pokud se zobrazí možnost [Potvrdit místo urč.]
Zkontrolujte, zda je místo určení správné a stiskněte tlačítko [Spustit skenování].
Pokud se zobrazí možnost [Skenovat další originál]
Po umístění originálu na skleněnou desku a naskenování ve formátu PDF nebo TIFF se zobrazí obrazovka pro skenování dalších originálů.
Chcete-li pokračovat ve skenování originálů, položte další na skleněnou desku a stiskněte tlačítko [Skenovat další originál].
Když je skenování všech dokumentů dokončeno, stiskněte tlačítko [Spustit odesíl.] nebo [Náhl. a odeslat].
* Pokud má originál jinou velikost stránek, část obrázku může chybět nebo obrázek může být naskenován menší.
Pokud se zobrazí obrazovka náhledu
Proveďte náhled naskenovaných dat před stisknutím tlačítka [Spustit odesíl.].
Pokud jsou přítomny stránky, které nechcete odeslat, otevřete je a stiskněte tlačítko [Smazat stránku].
Pokud se zobrazí možnost [Monitor stavu]
Pokud chcete zobrazit stav a protokol uložení, stiskněte tlačítko [Monitor stavu]. Kontrola stavu odeslání a uložení a protokolu naskenovaných dat
Stisknutím tlačítka [Zavřít] se zobrazí obrazovka skenování.
Pokud se zobrazí možnost [Ověření souboru]
Zadejte uživatelské jméno nebo heslo, používané pro přístup ke sdílené složce nebo na server FTP, a poté stiskněte [Použít].
9RXF-05L