Výběr kabelové nebo bezdrátové sítě LAN

Nastavte, zda se má zařízení připojit k síti pomocí kabelové nebo bezdrátové sítě LAN.
Pokud chcete přepnout z kabelové sítě LAN na bezdrátovou síť LAN, můžete nastavení provést v rámci postupu pro připojení bezdrátové sítě LAN. Připojení k bezdrátové síti LAN
* Kabelovou a bezdrátovou síť LAN nelze připojit současně.
K nakonfigurování nastavení použijte ovládací panel. Na ovládacím panelu můžete také konfigurovat nastavení stisknutím tlačítka [Nabídka] na obrazovce [Domů]  [Možnosti]. Nastavení nelze nakonfigurovat prostřednictvím Vzdáleného UR z počítače.
Jsou vyžadována oprávnění správce.
1
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [] (kabelová síť LAN) nebo [] (bezdrátová síť LAN) na obrazovce [Domů]. Obrazovka [Domů]
Zobrazí se obrazovka [Síť].
Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte ID a PIN správce systému a poté stiskněte tlačítko [Přihlásit]. ID a kód PIN správce systému
2
Stiskněte tlačítko [Vybrat kabel./bezdr. síť LAN].
3
Vyberte možnost [Kabelová síť LAN] nebo [Bezdrátová síť LAN].
Zobrazí se zpráva [Nastavení bylo nakonfigurováno.].
Dále připojte zařízení ke kabelové nebo bezdrátové síti LAN.
Připojení ke kabelové síti LAN
Připojení k bezdrátové síti LAN
Při přepnutí mezi kabelovou a bezdrátovou sítí LAN
Všechny nainstalované ovladače je třeba odinstalovat a poté znovu nainstalovat.
Podrobnosti o odinstalaci a instalaci ovladačů naleznete v příručce k ovladačům na stránce online příručky.
https://oip.manual.canon/
9RXF-018