Výtisky jsou vybledlé

Problém vyřešte kontrolou s následujícím postupem:

Krok 1: Kontrola papíru a tonerové kazety

Používáte vhodný papír?
Zkontrolujte, zda je papír v zařízení použitelný a nahraďte jej dle potřeby vhodným papírem.
Použitelný papír
Vkládání papíru
Nastavte správně velikost a typ papíru podle vkládaného papíru. Zadání velikosti a typu papíru
Je tisk vybledlý při tisku obálek?
Při tisk na obálky s hrubým povrchem může problém vyřešit nastavení [Režim obálky s hrubým povrch.] na [Zapnuto].
Obrazovka [Domů] na ovládacím panelu [Nabídka] [Nastavení/Údržba] [Nastavit kvalitu obrazu] [Speciální zpracování] [Speciální zpracování papíru] [Režim obálky s hrubým povrch.] [Zapnuto]
* Toto nastavení je dostupné, jen pokud je typ papíru nastaven na hodnotu [Režim obálky s hrubým povrch.].
* Zadáním možnosti [Zapnuto] snížíte rychlost tisku.
* Zadáním možnosti [Zapnuto] se vypne nastavení [Korekce zkroucení papíru].
Dosáhla tonerová kazeta konce své životnosti?
Díly uvnitř tonerové kazety mohou být poškozeny. Pokud k tomu dojde, doporučujeme vyměnit tonerovou kazetu bez ohledu na zbývající množství toneru nebo zobrazené zprávy. Výměna tonerové kazety
* V závislosti na stavu používání zařízení může být skutečné zbývající množství toneru nižší, než je uvedeno, nebo mohlo dojít k poškození dílů. Pokud problém přetrvává, vyměňte tonerovou kazetu.

Krok 2: Kontrola prostředí používání zařízení

Používáte zařízení v prostředí s náhlými změnami teplot?
Náhlé změny teplot mohou vytvářet kondenzaci, která může vést k vybledlým nebo rozmazaným snímkům a textu. Nastavení [Režim odstranění rosení] na [Zapnuto] může problém vyřešit.
[Domů] na ovládacím panelu [Nabídka] [Nastavení/Údržba] [Údržba] [Režim odstranění rosení] [Zapnuto]
* Během odstraňování kondenzace může dojít k výstupu prázdného listu papíru bez správného tisku. Pokud jste nastavili tuto možnost na [Zapnuto], můžete nastavit, zda chcete omezit tisk.
* Pokud nastavíte tuto možnost na [Zapnuto], musíte ponechat zařízení zapnuté, aby docházelo k nepřetržitému odstraňování kondenzace. Nastavení automatického vypnutí je zakázané.
Je zařízení nainstalováno v místě vystavenému silným větrům, například z klimatizace?
Pokud ano, upravte směr vzduchu a objem vzduchu klimatizace.
Pokud to nepomůže, může problém zlepšit nastavení [Přepnout způsob podávání papíru] na [Priorita tiskové strany].
[Domů] na ovládacím panelu [Nabídka] [Nastavení funkcí] [Běžné] [Nast. podávání papíru] [Přepnout způsob podávání papíru]  [Priorita tiskové strany]
* Když vyberete možnost [Priorita tiskové strany], může dojít ke snížení rychlosti tisku u jednostranného tisku.
9RXF-0F3