Tisk není rovnoměrný

Problém vyřešte kontrolou v následujícím pořadí:

Krok 1: Kontrola papíru

Používáte vhodný papír?
Zkontrolujte, zda je papír v zařízení použitelný a nahraďte jej dle potřeby vhodným papírem.
Použitelný papír
Vkládání papíru

Krok 2: Kontrola tonerové kazety

Zkontrolujte zbývající množství toneru v tonerové kazetě.
Zkontrolujte zbývající množství toneru v tonerové kazetě a podle potřeby vyměňte kazetu, ve které dochází toner.
Kontrola zbývajícího množství spotřebního materiálu
Výměna tonerové kazety
* V závislosti na stavu používání zařízení může být skutečné zbývající množství toneru nižší, než je uvedeno, nebo mohlo dojít k poškození dílů. Pokud problém přetrvává, vyměňte tonerovou kazetu.

Krok 3: Kontrola prostředí používání zařízení

Používáte zařízení v prostředí s náhlými změnami teplot?
Náhlé změny teplot mohou vytvářet kondenzaci, která může vést k vybledlým nebo rozmazaným snímkům a textu. Nastavení [Režim odstranění rosení] na [Zapnuto] může problém vyřešit.
[Domů] na ovládacím panelu [Nabídka] [Nastavení/Údržba] [Údržba] [Režim odstranění rosení] [Zapnuto]
* Během odstraňování kondenzace může dojít k výstupu prázdného listu papíru bez správného tisku. Pokud jste nastavili tuto možnost na [Zapnuto], můžete nastavit, zda chcete omezit tisk.
* Pokud nastavíte tuto možnost na [Zapnuto], musíte ponechat zařízení zapnuté, aby docházelo k nepřetržitému odstraňování kondenzace. Nastavení času do automatického vypnutí je zakázáno.
Je zařízení nainstalováno v místě vystavenému silným větrům, například z klimatizace?
Pokud ano, upravte směr vzduchu a objem vzduchu klimatizace.
Pokud to nepomůže, může problém zlepšit nastavení [Přepnout způsob podávání papíru] na [Priorita tiskové strany].
[Domů] na ovládacím panelu [Nabídka] [Nastavení funkcí] [Běžné] [Nast. podávání papíru] [Přepnout způsob podávání papíru]  [Priorita tiskové strany]
* Když vyberete možnost [Priorita tiskové strany], může dojít ke snížení rychlosti tisku u jednostranného tisku.
9RXF-0EX