[Regulacja/konserwacja]

Użyj tego ustawienia, aby dostosować jakość drukowania lub skanowania oraz podczas czyszczenia urządzenia.

[Regulacja jakości obrazu]

[Menu] [Regulacja/konserwacja]
Użyj tego ustawienia, aby dostosować jakość obrazu lub pozycję wydruku oraz do specjalnego przetwarzania stosownie do używanego papieru.
[Regulacja jakości obrazu]

[Konserwacja]

[Menu] [Regulacja/konserwacja]
Przeprowadzaj konserwację, aby oczyścić urządzenie i kontrolować kondensację.
[Konserwacja]
9RXX-0A4