Elementy menu ustawień

W tym rozdziale opisano elementy dostępne w menu ustawień wyświetlanym po naciśnięciu przycisku [Menu] na ekranie [Główny] panelu sterowania.
W menu ustawień możesz uruchamiać funkcje i modyfikować ustawienia w zależności od środowiska pracy urządzenia lub jego zastosowania.
Do wyświetlenia lub zmiany niektórych ustawień wymagane są uprawnienia administratora. Pamiętaj też, że aby zmienione ustawienia zaczęły obowiązywać, konieczne może być ponowne uruchomienie urządzenia.
Wsparcie dla importowania i eksportowania danych ustawień
Aby regularnie tworzyć kopie zapasowe ustawień lub udostępniać je innym urządzeniom, można używać elementów menu ustawień wraz z funkcjami importu i eksportu.
Sprawdź tę listę, aby zobaczyć, jakie ustawienia można importować i eksportować.
Ustawienia które nie mogą zostać importowane lub eksportowane

Patrz również

Gdy zostanie wyświetlony ekran logowania
Jeśli ustawiony jest identyfikator menedżera systemu, po wybraniu niektórych elementów może zostać wyświetlony ekran logowania. Gdy wprowadzisz wymagane informacje i logowanie zostanie uwierzytelnione, możesz przeglądać lub zmieniać ustawienia.
Logowanie się do urządzenia
Gdy urządzenie musi zostać ponownie uruchomione
Po zmianie ustawień uruchom ponownie urządzenie.
Ponowne uruchamianie urządzenia
Ustawienia nieuwzględnione w menu
Elementy ustawień papieru pojawiają się po naciśnięciu [Ust. Papieru] na ekranie [Główny].
Określanie rozmiaru i typu papieru
Elementy regulacji głośności pojawiają się po naciśnięciu przycisku głośności ().
Regulacja poziomu głośności
Konfiguracja ustawień przy użyciu zdalnego interfejsu użytkownika
Elementy menu ustawień można również zdefiniować z komputera, korzystając ze zdalnego interfejsu użytkownika. W zdalnym interfejsie użytkownika zdefiniuj ustawienia używając [Ustawienia/rejestracja] na stronie portalu.
Elementy, które mogą być zdefiniowane w [Ustawienia/rejestracja] w zdalnym interfejsie użytkownika są niemal identyczne jak te w menu ustawień panelu sterowania, ale są też elementy, które można zdefiniować tylko z panelu sterowania lub tylko ze zdalnego interfejsu użytkownika. Zauważ też, że niektóre nazwy elementów w zdalnym interfejsie użytkownika różnią się.
Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)
Sprawdzanie ustawień
Listę aktualnych ustawień możesz sprawdzić, drukując ją.
Drukowanie i przeglądanie raportów i list
9RXX-09S