[Ustaw odbiorcę]

Określ ustawienia dla kodu PIN książki adresowej.

[Kod PIN książki adresowej]

[Menu] [Ustaw odbiorcę]
Określ, czy kod PIN musi być podawany, aby dodać nowy wpis do książki adresowej lub edytować istniejące wpisy. Ograniczanie rejestracji i edycji książki adresowej poprzez ustawienie kodu PIN
9RXX-0C4