[Ustawienia wydruku]

Zdefiniuj ustawienia dla drukowania.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Autom. usuwaj zawieszone zadania]

[Menu] [Ustawienia funkcji] [Ogólne] [Ustawienia wydruku]
Określ, czy zadanie drukowania lub kopiowania ma być automatycznie usuwane, gdy wystąpi błąd i drukowanie zostanie zatrzymane.
Jeśli określisz automatyczne usuwanie, możesz także określić czas, po jakim zadanie zostanie usunięte.
[Skonfiguruj tę funkcję]
[Wyłącz]
[Włącz]
[Ustaw czas]
0 do 5 do 240 (min)
9RXX-0AC