[Ustawienia uwierzytelniania/hasła]

Określ ustawienia funkcji uwierzytelniania urządzenia.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Ustawienia funkcji uwierzytelniania]

[Menu] [Ustawienia zarządzania] [Ustawienia zabezpieczeń] [Ustawienia uwierzytelniania/hasła]
Określ ustawienia zwiększające bezpieczeństwo przy użyciu funkcji uwierzytelniania.
[Blokada]
[Menu] [Ustawienia zarządzania] [Ustawienia zabezpieczeń] [Ustawienia uwierzytelniania/hasła] [Ustawienia funkcji uwierzytelniania]
Określ, czy w przypadku nieudanego uwierzytelnienia ma nastąpić przejście do stanu, w którym przez określony czas nie będzie można się zalogować (blokada).
Jeśli używasz blokady, w [Dopuszczalna liczba prób] możesz również określić, ile razy z rzędu nie powiedzie się uwierzytelnienie, zanim zostanie wywołana blokada, a w [Okres blokady] określić długość okresu blokady.
* Nie dotyczy to uwierzytelniania za pomocą identyfikatora wydziału.
[Włącz blokadę]
[Wyłącz]
[Włącz]
[Dopuszczalna liczba prób]
1 do 10 (czas)
[Okres blokady]
1 do 60 (min)
9RXX-0CE