Funkcja AirPrint nie działa

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.
Czy urządzenie jest włączone?
Jeśli urządzenie jest włączone, uruchom je ponownie i spróbuj ponownie skorzystać z funkcji AirPrint. Ponowne uruchamianie urządzenia
Czy na panelu sterowania jest wyświetlany komunikat błędu?
Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w komunikacie błędu na ekranie, aby rozwiązać problem. Pojawia się komunikat
Czy podczas używania komputera Mac jest on prawidłowo podłączony do urządzenia?
Podłącz komputer Mac do sieci w tej samej sieci LAN, w której znajduje się urządzenie. Konfigurowanie sieci
W przypadku połączenia bezpośrednio przez USB podłącz komputer Mac do portu USB służącego do podłączenia komputera, znajdującego się z tyłu urządzenia używając przewodu USB. Tylna strona
Czy do drukowania z komputera wymagane jest podanie identyfikatora i kodu PIN wydziału? (w przypadku korzystania w urządzeniu z zarządzania identyfikatorami wydziałów)
Jeśli do drukowania z komputera wymagane jest wprowadzenie identyfikatora i kodu PIN wydziału, urządzenie blokuje drukowanie z nieznanego identyfikatora wydziału, więc nie można korzystać z AirPrint. Aby umożliwić korzystanie z funkcji AirPrint, anuluj blokowanie drukowania, gdy identyfikator wydziału jest nieznany. Włączanie zarządzania identyfikatorami wydziałów
Czy funkcje dostępne z funkcją AirPrint zostały ograniczone?
Jeśli protokół (IPP lub Network Link Scan) do użycia z AirPrint został wyłączony w celu ograniczenia funkcji, aby umożliwić korzystanie z AirPrint, anuluj to ograniczenie. Ustawianie funkcji i zabezpieczeń, które mają być używane z AirPrint
Czy w Twoim urządzeniu Apple włączona jest funkcja Bonjour?
Włącz Bonjour, jeśli nie jest włączony. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi swojego urządzenia Apple.
9RXX-0FX