Pojawia się komunikat

Jeśli na panelu sterowania pojawi się komunikat, wybierz go z poniższej listy i sprawdź, jak rozwiązać ten problem.
Jeśli problem nadal występuje nawet po wypróbowaniu metod rozwiązywania problemów, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu. Jeśli problem nadal występuje

Podczas weryfikacji certyfikatu wystąpił błąd.

Podczas weryfikacji wystąpił błąd spowodowany wygasłym certyfikatem lub niepoprawnymi informacjami.
Zainstaluj poprawny klucz i certyfikatu lub certyfikat CA.
Sprawdź datę wygaśnięcia, urząd certyfikujący i inne informacje, a następnie zainstaluj klucz i certyfikat lub certyfikat CA. Rejestrowanie klucza i certyfikatu lub certyfikatu CA otrzymanego od urzędu certyfikującego
Czy bieżąca data i godzina w urządzeniu są poprawne?
Sprawdź ustawienie daty i godziny w urządzeniu. Jeśli ustawienia są nieprawidłowe, ustaw strefę czasową, a następnie ustaw aktualną datę i godzinę. Ustawianie daty i czasu

Brak dostępu do pliku lub folderu. Zaczekaj chwilę i spróbuj ponownie albo sprawdź ustawienia w zdalnym interfejsie.

Nie masz uprawnień dostępu do folderu albo nazwa użytkownika lub hasło, które mają być użyte do uzyskania dostępu do folderu, są nieprawidłowo ustawione.
Ustaw prawidłową ścieżkę dostępu do folderu.
Jeśli włączona jest opcja ograniczania dostępu, ustaw poprawnie nazwę użytkownika i hasło.
Użyj zdalnego interfejsu użytkownika, aby wyświetlić książkę adresową, kliknij odpowiednie miejsce docelowe i ustaw poprawnie informacje o udostępnionym folderze. Rejestrowanie miejsc docelowych w książce adresowej (zdalny interfejs użytkownika)

Nie można przeanal. certyfikatu uwierzytelniania serwera.

Certyfikat serwera uwierzytelniającego może nie być poprawny lub może być w formacie nieobsługiwanym przez urządzenie.
Sprawdź certyfikat serwera uwierzytelniającego i w razie potrzeby zmień ustawienia.
Ustawianie IEEE 802.1X

Nie można zmienić typu odbiorców zarejestrowanych w grupie.

Wybrane miejsce docelowe jest zarejestrowane w grupie, więc nie możesz zmienić typu miejsca docelowego.
Usuń miejsce docelowe z grupy, zmień typ miejsca docelowego, a następnie ponownie zarejestruj je w grupie.
1
Usuń miejsce docelowe z grupy.
Usuwanie używając zdalnego interfejsu użytkownika
Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu [Książka adresowa] [Ulubione] lub [Wybieranie kodowane] wybierz grupę, w której zarejestrowane jest miejsce docelowe [Edycja] wybierz miejsce docelowe [Usuń] [OK]
Usuwanie używając panelu sterowania
Ekran [Główny] na panelu sterowania [Książka adresowa] wybierz grupę, dla której zarejestrowane jest miejsce docelowe [Edytuj] [Odbiorca] wybierz miejsce docelowe [Usuń] [Tak] [Zastosuj] [Zastosuj]
2
3

Nie można znaleźć punktu dostępu.

Wystąpił błąd, który uniemożliwił urządzeniu wykrycie routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępowego).
Czy typ połączenia jest poprawnie skonfigurowany?
Wybierz typ połączenia (WPS) zgodnie z metodą obsługiwaną przez router bezprzewodowej sieci LAN. Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN za pomocą przycisku routera (tryb naciskania przycisku)
Czy połączono się w wyznaczonym czasie?
W przypadku łączenia się przez naciśnięcie przycisku na routerze bezprzewodowej sieci LAN ustaw typ połączenia na panelu sterowania urządzenia, a następnie w ciągu jednej lub dwóch minut naciśnij przycisk na routerze. Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN za pomocą przycisku routera (tryb naciskania przycisku)
Czy identyfikator SSID i klucz sieciowy są skonfigurowane poprawnie?
Podczas ręcznego wprowadzania informacji o routerze bezprzewodowej sieci LAN sprawdź identyfikator SSID i klucz sieciowy routera bezprzewodowej sieci LAN, a następnie skonfiguruj poprawnie ustawienia w urządzeniu. Łączenie się z bezprzewodową siecią LAN przez skonfigurowanie szczegółów (metoda konfiguracji ręcznej)
Czy urządzenie i router bezprzewodowej sieci LAN są odpowiednio rozmieszczone?
Urządzenie i router bezprzewodowej sieci LAN powinny być zainstalowane w miejscu bez ścian i innych przeszkód pomiędzy urządzeniami oraz w zasięgu 50 m.
Nie instaluj w pobliżu kuchenki mikrofalowej, cyfrowego telefonu bezprzewodowego lub innego urządzenia, które generuje fale radiowe.
Sprawdź ustawienia zabezpieczeń bezprzewodowego routera LAN.
Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN lub skontaktuj się z jego producentem.

Nie można drukować. Być może włożono kasetę, która nie została wyprodukowana przez firmę Canon lub kasetę fałszywą.

Drukowanie nie może być wykonane z powodu użycia kasety z tonerem, w przypadku której jakość wydruku nie może być zagwarantowana.
Wymień kasetę z tonerem na nową.
Wymiana zasobnika z tonerem
Dla uzyskania optymalnej jakości wydruku zaleca się użycie oryginalnej kasety z tonerem firmy Canon. Lista materiałów eksploatacyjnych

Nie można wydrukować odebranych danych.

Odebrane dane z jakiegoś powodu nie mogą zostać wydrukowane.
Czy przyczyna i rozwiązanie pojawiają się na panelu sterowania?
Jeśli tak, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Czy pokrywa przednia, pokrywa tylna lub pokrywa podajnika w urządzeniu jest otwarta?
Zamknij pokrywy, jeśli są otwarte.
Czy papier jest załadowany?
Załaduj papier, jeśli nie jest załadowany. Ładowanie papieru
Czy papier się zaciął?
Jeśli tak, usuń zacięty papier. Zacięcia papieru
Czy okres eksploatacji kasety z tonerem dobiegł końca?
Sprawdź pozostałą ilość tonera w kasecie z tonerem i wymień kasetę, w której jest mało tonera.
Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych
Wymiana zasobnika z tonerem

Nie można odebrać faksu. Upewnij się, że nadawca prawidłowo wysłał faks.

Podczas ręcznego odbierania faksu operacje nie zostały wykonane w ustalonym czasie, a urządzenie przestało działać.
Gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy podczas odbierania faksu, w ciągu 35 sekund naciśnij [Zacznij odbiór].
Ekran [Główny] na panelu sterowania [Faks] [Rozpocznij odbieranie]

Nieznany obraz.

W funkcji drukowania z nośników pamięci wybrano obraz, dla którego nie można wyświetlić podglądu.
Czy urządzenie ma wystarczającą ilość wolnej pamięci?
Jeśli urządzenie nie ma wystarczającej ilości wolnej pamięci, nie można wyświetlać podglądów obrazów JPEG i TIFF.
Sprawdź, czy odebrane faksy są zapisane w pamięci urządzenia i wydrukuj je lub prześlij dalej, jeśli to konieczne, oraz usuń niepotrzebne faksy. Wyświetlanie i drukowanie faksów zapisanych w pamięci

Nie można wysłać, ponieważ określono kilku odbiorców.

Wysyłanie faksów do wielu miejsc docelowych jest ograniczone.
Aby anulować ograniczenie, zmień ustawienie [Ogranicz rozgłaszanie sekwencyjne].
Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu [Ustawienia/rejestracja] [Ustawienia wysyłania] [Ustawienia wysyłania faksu] [Edycja] w [Ogranicz rozgłaszanie sekwencyjne], wybierz [Wyłącz] [OK]
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia funkcji], aby zmienić ustawienia. [Ogranicz rozgł. sekwencyjne]

Nie można określić grupy odbiorców, gdy połączenie jest odłożone.

Jeśli naciśniesz [Na widełkach] wysyłając faks, nie możesz określić miejsca docelowego grupy.
Określ miejsce docelowe bez naciskania [Na widełkach].

Nie można określić odbiorców z grupy lub wielu odbiorców jednocześnie.

Nie możesz określić wiele miejsc docelowych lub grupowych miejsc docelowych, kiedy słuchawka jest podniesiona.
Odłóż słuchawkę, a następnie określ miejsce docelowe.

Nie można tych ustawień. Wysyłanie do określonych odbiorców jest ograniczone.

Wysyłanie lub zapisywanie do miejsca docelowego zarejestrowanego w określonym ulubionym ustawieniu jest ograniczone ze względu na zarządzanie identyfikatorami wydziałów.
Zaloguj się, używając identyfikatora wydziału, który nie ogranicza funkcji wysyłania lub zapisywania.
Aby uzyskać identyfikator wydziału i kod PIN, skontaktuj się z administratorem systemu.
Aby anulować ograniczenie, zmień ustawienia [Ogranicz funkcje] swojego identyfikatora wydziału.
Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu [Ustawienia/rejestracja] [Zarządzanie użytkownikami] [Zarządzanie ID działu] wybierz identyfikator wydziału do edycji odznacz pola wyboru [Ogranicz skanowanie] i [Ogranicz faksowanie] [OK]
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia zarządzania], aby zmienić ustawienia. [Zarządzanie ID działu]

Błąd komunikacji z kasetą. Nie można drukować. Być może włożono kasetę, która nie została wyprodukowana przez firmę Canon lub kasetę fałszywą.

Drukowanie nie może być wykonane z powodu nieprawidłowej instalacji kasety z tonerem, uszkodzonej kasety z tonerem lub użycia kasety z tonerem, w przypadku której jakość wydruku nie może być zagwarantowana.
Zainstaluj ponownie kasetę z tonerem lub wymień na nową kasetę z tonerem.
Wymiana zasobnika z tonerem
Dla uzyskania optymalnej jakości wydruku zaleca się użycie oryginalnej kasety z tonerem firmy Canon. Lista materiałów eksploatacyjnych
Jeśli po wielokrotnym zainstalowaniu kasety z tonerem komunikat nadal się pojawia, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu. Jeśli problem nadal występuje

Błąd komunikacji z kasetą. Gwarancja nie obejmuje problemów wynikających z użycia kaset innych niż Canon.

Drukowanie nie może zostać wykonane z powodu nieprawidłowej instalacji kasety z tonerem, uszkodzonej kasety z tonerem lub użycia kasety z tonerem innej firmy niż Canon, co powoduje błąd komunikacji.
Zainstaluj ponownie kasetę z tonerem.
Wymiana zasobnika z tonerem
Dla uzyskania optymalnej jakości wydruku zaleca się użycie oryginalnej kasety z tonerem firmy Canon. Lista materiałów eksploatacyjnych
Jeśli po wielokrotnym zainstalowaniu kasety z tonerem komunikat nadal się pojawia, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu. Jeśli problem nadal występuje

Zmień hasło uwierzytelniania.

Hasło wygasło.
Ustaw nowe hasło.

Sprawdź ustawienia uwierzytelniania.

Metoda uwierzytelniania ustawiona w urządzeniu jest niezgodna z metodą ustawioną na serwerze RADIUS.
Sprawdź metodę uwierzytelniania ustawioną na serwerze RADIUS i ustaw ją poprawnie.
Ustawianie IEEE 802.1X

Kopiowanie jest ograniczone.

Kopiowanie jest ograniczone ze względu na zarządzanie identyfikatorami wydziału.
Zaloguj się, używając identyfikatora wydziału, który nie ogranicza kopiowania.
Aby uzyskać identyfikator wydziału i kod PIN, skontaktuj się z administratorem systemu.
Aby anulować ograniczenie, zmień ustawienia [Ogranicz funkcje] swojego identyfikatora wydziału.
Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu [Ustawienia/rejestracja] [Zarządzanie użytkownikami] [Zarządzanie ID działu] wybierz identyfikator wydziału do edycji odznacz pole wyboru [Ogranicz kopiowanie czarno-białe] [OK]
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia zarządzania], aby zmienić ustawienia. [Zarządzanie ID działu]

Nie można nawiązać połączenia.

Wystąpił błąd, który uniemożliwił urządzeniu nawiązanie bezpośredniego połączenia.
Zaczekaj chwilę i spróbuj ponownie.
Jeśli nadal nie możesz nawiązać połączenia, uruchom ponownie urządzenie.
Ustaw adres IP dla połączenia na wartość inną niż „192.168.22.xx”.
Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.
Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu [Ustawienia/rejestracja] [Ustawienia sieciowe] [Ustawienia Bezpośredniego połączenia] [Edycja] w [Adres IP do bezpośredniego połączenia], wprowadź adres IP [OK] uruchom ponownie urządzenie
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia], aby skonfigurować ustawienia. [Ustaw. Bezpośr. połączenia]
Czy maska podsieci jest poprawnie skonfigurowana?
Sprawdź ustawienia maski podsieci IPv4. Zmień ustawienia, jeśli nie zostały skonfigurowane poprawnie. Szczegółowe informacje można uzyskać u administratora sieci.
Wyświetlanie adresu IP ustawionego dla urządzenia
Ustawianie adresów IPv4

Nie można nawiązać połączenia. Sprawdź klucz szyfrowania.

Klucz sieciowy (klucz szyfrowania) routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępowego) nie jest poprawnie skonfigurowany, co uniemożliwia nawiązanie połączenia.
Zresetuj klucz sieciowy.
Sprawdź klucz sieciowy routera bezprzewodowej sieci LAN i skonfiguruj poprawnie ustawienia w urządzeniu. Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN

Nie można nawiązać połączenia. Osiągnięto maksymalną liczbę urządzeń, jakie mogą mieć połączenie z punktem dostępu.

Osiągnięto maksymalną liczbę urządzeń, które można podłączyć do routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępowego), co uniemożliwia nawiązanie połączenia.
Zmniejsz liczbę urządzeń (klientów) podłączonych do bezprzewodowego routera LAN.
Informacje na temat maksymalnej liczby połączeń znajdziesz w instrukcji obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN lub skontaktuj się z jego producentem.

Nie można nawiązać połączenia przy użyciu funkcji Łatwe połączenie z komputera. Urządzenie uruchomi się ponownie.

Wystąpił błąd uniemożliwiający podłączenie urządzenia w trybie punktu dostępowego. Alternatywnie, podczas uruchamiania trybu konfiguracji bezprzewodowej wystąpił błąd.
Uruchom ponownie urządzenie, a następnie uruchom ponownie tryb konfiguracji bezprzewodowej.
Wymagane są uprawnienia administratora.
Ekran [Główny] na panelu sterowania [Menu] [Ustawienia] [Sieć] [Łatwe połączenie z komputera] [Tak] uruchom ustawienia na komputerze

Nie można nawiązać połączenia za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN. Wyłącz, a następnie ponownie włącz zasilanie, aby jeszcze raz skonfigurować ustawienia.

Wystąpił błąd, który uniemożliwił urządzeniu połączenie się z bezprzewodową siecią LAN.
Uruchom ponownie urządzenie i ponownie skonfiguruj połączenie z bezprzewodową siecią LAN.
Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN
Czy urządzenie i router bezprzewodowej sieci LAN (punkt dostępowy) są odpowiednio rozmieszczone?
Urządzenie i router bezprzewodowej sieci LAN powinny być zainstalowane w miejscu bez ścian i innych przeszkód pomiędzy urządzeniami oraz w zasięgu 50 m.
Nie instaluj w pobliżu kuchenki mikrofalowej, cyfrowego telefonu bezprzewodowego lub innego urządzenia, które generuje fale radiowe.
Sprawdź ustawienia zabezpieczeń bezprzewodowego routera LAN.
Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN lub skontaktuj się z jego producentem.

Nie można nawiązać połączenia z użyciem technologii WPS. Poczekaj chwilę, a następnie ponownie skonfiguruj ustawienia.

Wystąpił błąd, który uniemożliwił urządzeniu nawiązanie połączenia WPS.
Poczekaj chwilę, a następnie skonfiguruj ponownie ustawienia.
Jeśli nadal nie możesz nawiązać połączenia WPS, sprawdź, czy router bezprzewodowej sieci LAN (punkt dostępowy) obsługuje funkcję WPS.
Jeśli urządzenie obsługuje WPS
Sprawdź, czy urządzenie i router bezprzewodowej sieci LAN znajdują się w odpowiednim miejscu.
Urządzenie i router bezprzewodowej sieci LAN powinny być zainstalowane w miejscu bez ścian i innych przeszkód pomiędzy urządzeniami oraz w zasięgu 50 m.
Nie instaluj w pobliżu kuchenki mikrofalowej, cyfrowego telefonu bezprzewodowego lub innego urządzenia, które generuje fale radiowe.
Jeśli urządzenie nie obsługuje WPS
Połącz się, używając innego typu połączenia. Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN

Nie można wykryć żadnych połączeń z urządzeniem bezprzewodowym.

Wystąpił błąd, który uniemożliwił urządzeniu wykrycie urządzeń przenośnych.
Czy połączono się w wyznaczonym czasie?
Podłącz urządzenie przenośne do urządzenia w ciągu pięciu minut od wyświetlenia identyfikatora SSID i klucza sieciowego.

Nie można wyczyścić.

Czyszczenie nie mogło zostać przeprowadzone z powodu zaciętego papieru, załadowania niewłaściwego papieru lub innego problemu.
Załaduj odpowiedni papier do szuflady na papier.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania podczas czyszczenia i załaduj nadający się do użytku papier. Umieszczanie papieru w szufladzie na papier
Czy papier się zaciął?
Jeśli tak, usuń zacięty papier. Zacięcia papieru

Nie można poprawić.

Korekta nie mogła zostać przeprowadzona z powodu zaciętego papieru, załadowania niewłaściwego papieru lub innego problemu.
Załaduj odpowiedni papier do szuflady na papier.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania podczas korekcji i załaduj papier nadający się do użytku. Umieszczanie papieru w szufladzie na papier
Umieść papier z wydrukowanym obrazem kalibracyjnym na szklanej płycie.
Umieść obrazek kalibracyjny stroną przeznaczoną do druku skierowaną w dół do czarnej taśmy z tyłu urządzenia.
Czy papier się zaciął?
Wyjmij wszystkie zablokowane arkusze papieru. Zacięcia papieru
Sprawdzenie ilości toneru pozostałego w kasecie z tonerem.
Do wykonania korekty wymagana jest odpowiednia ilość toneru w kasetach z tonerem. Sprawdź pozostałą ilość tonera w kasecie z tonerem i wymień kasetę, w której jest mało tonera.
Kontrola pozostałej ilości materiałów eksploatacyjnych
Wymiana zasobnika z tonerem

Nie można wykonać uwierzytelniania IEEE 802.1X. Nie można analizować certyfikatu serwera uwierzytelniania.

Sprawdź certyfikat serwera uwierzytelniającego i zmień ustawienia, jeśli to konieczne.
Sprawdź certyfikat serwera RADIUS i zmień ustawienia, jeśli jest to konieczne.
Ustawianie IEEE 802.1X

Nie można wykonać uwierzytelniania IEEE 802.1X. Zmień hasło uwierzytelniania.

Hasło wygasło.
Ustaw nowe hasło.
Ustawianie IEEE 802.1X

Nie można wykonać uwierzytelniania IEEE 802.1X. Sprawdź ustawienia uwierzytelniania.

Metoda uwierzytelniania ustawiona w urządzeniu jest niezgodna z metodą ustawioną na serwerze RADIUS.
Sprawdź metodę uwierzytelniania ustawioną na serwerze RADIUS i ustaw ją poprawnie.
Ustawianie IEEE 802.1X

Nie można wykonać uwierzytelniania IEEE 802.1X. Skonfiguruj poprawne dane uwierzytelniania.

Metoda uwierzytelniania lub informacje o uwierzytelnianiu IEEE 802.1X nie są ustawione poprawnie.
Prawidłowo ustaw metodę uwierzytelniania i informacje o uwierzytelnianiu (klucze i certyfikaty, hasło, certyfikat CA).
Ustawianie IEEE 802.1X
Zarządzanie i weryfikacja klucza i certyfikatu

Nie można wykonać uwierzytelniania IEEE 802.1X. Skonfiguruj informacje wymagane do uwierzytelniania.

Metoda uwierzytelniania lub informacje o uwierzytelnianiu IEEE 802.1X nie są ustawione poprawnie.
Prawidłowo ustaw metodę uwierzytelniania i informacje o uwierzytelnianiu (klucze i certyfikaty, hasło, certyfikat CA).
Ustawianie IEEE 802.1X
Zarządzanie i weryfikacja klucza i certyfikatu

Nie można wykonać uwierzytelniania IEEE 802.1X. Brak odpowiedzi od odbiorcy.

Może wystąpić problem z połączeniem sieciowym.
Sprawdź stan i ustawienia sieci.
Sprawdź stan kabla Ethernet i przełącznika.
Sprawdź klucz sieciowy routera bezprzewodowej sieci LAN i skonfiguruj poprawnie ustawienia w urządzeniu.

Nie można wykonać uwierzytelniania IEEE 802.1X. Wygasł certyfikat serwera uwierzytelniania.

Certyfikat serwera przesłany z serwera RADIUS wygasł.
Sprawdź datę wygaśnięcia serwera RADIUS.
Ustawianie IEEE 802.1X

Nie można wykonać uwierzytelniania IEEE 802.1X. Certyfikat serwera uwierzytelniania jest niepoprawny.

Certyfikat CA, który obsługuje certyfikat serwera uwierzytelniającego, nie jest zarejestrowany na urządzeniu.
Sprawdź informacje o certyfikacie serwera uwierzytelniającego i zarejestruj obsługiwany certyfikat CA.
Ustawianie IEEE 802.1X
Rejestrowanie klucza i certyfikatu lub certyfikatu CA otrzymanego od urzędu certyfikującego

Nie można wykonać uwierzytelnienia z użyciem mechanizmu Open System. Sprawdź ustawienia klucza szyfrowania.

Metody uwierzytelniania WEP urządzenia i routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępowego) są niezgodne lub filtrowanie adresów MAC routera bezprzewodowej sieci LAN jest ustawione w taki sposób, że uniemożliwia połączenie z urządzeniem, uniemożliwiając tym samym uwierzytelnianie systemu otwartego.
Użyj metody konfiguracji ręcznej, aby zmienić metodę uwierzytelniania WEP na [Klucz współdzielony], a następnie połącz ponownie.
Łączenie się z bezprzewodową siecią LAN przez skonfigurowanie szczegółów (metoda konfiguracji ręcznej)
W ustawieniach filtrowania adresów MAC w routerze bezprzewodowej sieci LAN zezwól na połączenie z urządzeniem.
Sprawdź adres MAC urządzenia i skonfiguruj router bezprzewodowej sieci LAN tak, aby zezwalał na połączenia z tego adresu MAC. Wyświetlanie adresu MAC i informacji o połączeniu bezprzewodowej sieci LAN
Informacje o sposobie konfiguracji znajdziesz w instrukcji obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN lub skontaktuj się z jego producentem.

Nie można wykonać uwierzytelnienia z użyciem klucza współdzielonego. Sprawdź ustawienia klucza szyfrowania.

Klucz sieciowy (klucz szyfrowania) routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępowego) nie jest poprawnie skonfigurowany lub metody uwierzytelniania WEP urządzenia i routera bezprzewodowej sieci LAN są niezgodne, co uniemożliwia uwierzytelnianie za pomocą klucza współdzielonego.
Zresetuj klucz sieciowy.
Sprawdź klucz sieciowy routera bezprzewodowej sieci LAN i skonfiguruj poprawnie ustawienia w urządzeniu. Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN
Dopasuj metodę uwierzytelniania WEP w urządzeniu i routerze bezprzewodowej sieci LAN.
Urządzenie może być ustawione na uwierzytelnianie za pomocą klucza współdzielonego, a router bezprzewodowej sieci LAN może być ustawiony na uwierzytelnianie za pomocą systemu otwartego. Zmień ustawienia WEP zgodnie z metodą uwierzytelniania, której używasz.
Podczas korzystania z uwierzytelniania w systemie otwartym
Połącz się z bezprzewodową siecią LAN, używając jednej z poniższych metod:
Połącz się używając metody konfiguracji punktu dostępu. Podłączanie się do bezprzewodowej sieci LAN przez wyszukiwanie routera (metoda konfiguracji punktu dostępowego)
Używając metody konfiguracji ręcznej, połącz się używając metody uwierzytelniania WEP ustawionej na [System otwarty]. Łączenie się z bezprzewodową siecią LAN przez skonfigurowanie szczegółów (metoda konfiguracji ręcznej)
Gdy używasz uwierzytelniania za pomocą klucza współdzielonego
Na routerze bezprzewodowej sieci LAN zmień metodę uwierzytelniania WEP na „klucz współdzielony” i połącz się ponownie. Informacje o sposobie konfiguracji znajdziesz w instrukcji obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN lub skontaktuj się z jego producentem.

Bezpośrednie połączenie zakończone.

Połączenie z urządzeniem przenośnym zostało przerwane.
Ponownie połącz się bezpośrednio.
Podłączanie urządzenia przenośnego bezpośrednio do urządzenia (połączenie bezpośrednie)

Łatwe połączenie z komputera zostało zakończone z powodu przekroczenia czasu oczekiwania Urządzenie uruchomi się ponownie.

Upłynęło 30 minut od uruchomienia trybu konfiguracji bezprzewodowej bez podłączenia do komputera.
Uruchom ponownie urządzenie, a następnie uruchom ponownie tryb konfiguracji bezprzewodowej.
Wymagane są uprawnienia administratora.
Ekran [Główny] na panelu sterowania [Menu] [Ustawienia] [Sieć] [Łatwe połączenie z komputera] [Tak] uruchom ustawienia na komputerze

Koniec terminu przydatności kasety

Minął okres przydatności do użycia kasety z tonerem.
Zaleca się wymianę na nową kasetę z tonerem.
Naciśnij [Wyświetl kroki wymiany kasety z tonerem] i wymień kasetę z tonerem, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wymiana zasobnika z tonerem

Wysyłanie faksów jest ograniczone.

Faksowanie jest ograniczone ze względu na zarządzanie identyfikatorami wydziałów.
Zaloguj się, używając identyfikatora wydziału, który nie ogranicza faksowania.
Aby uzyskać identyfikator wydziału i kod PIN, skontaktuj się z administratorem systemu.
Aby anulować ograniczenie, zmień ustawienia [Ogranicz funkcje] swojego identyfikatora wydziału.
Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu [Ustawienia/rejestracja] [Zarządzanie użytkownikami] [Zarządzanie ID działu] wybierz identyfikator wydziału do edycji odznacz pole wyboru [Ogranicz faksowanie] [OK]
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia zarządzania], aby zmienić ustawienia. [Zarządzanie ID działu]

Załaduj papier.

Nie załadowano właściwego papieru.
Czy papier jest załadowany do szuflady na papier lub na tacę wielofunkcyjną?
Załaduj papier, jeśli nie jest załadowany. Ładowanie papieru
Czy podczas drukowania raportów, list i otrzymanych danych używasz odpowiedniego papieru?
Sprawdź, czy papier nadaje się do użytku, i wymień go na papier odpowiedni do twoich potrzeb.
Używany papier
Ładowanie papieru
Ustaw rozmiar i typ papieru odpowiednio do załadowanego papieru. Określanie rozmiaru i typu papieru

Niski poziom toneru

Zbliża się czas wymiany kasety z tonerem.
Przygotuj nową kasetę z tonerem i w razie potrzeby wymień stare.
Podczas drukowania dużych zadań zaleca się naciśnięcie [Wyświetl kroki wymiany kasety z tonerem] i wymianę kaset z tonerem, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wymiana zasobnika z tonerem
Aby kontynuować drukowanie, użyj poniższej procedury.
Podczas wysyłania faksu, I-faksu lub drukowania raportu automatycznego
W poniższych przypadkach dane mogą zostać zapisane w pamięci urządzenia bez ich drukowania, aby uniknąć drukowania tekstu trudnego do odczytania lub obrazów trudnych do zobaczenia:
Podczas odbierania faksu lub I-faksu
Gdy raporty z wynikami komunikacji są ustawione do automatycznego drukowania
Aby kontynuować drukowanie, włącz [Kontynuuj drukowanie, gdy w kasecie jest mało toneru].
Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika [Ustawienia/rejestracja] [Ustawienia odbioru/przekazywania] lub [Ustawienia odbioru] [Ustawienia ogólne] [Edycja] w [Ustawienia ogólne] zaznacz pole wyboru [Kontynuuj drukowanie, gdy w kasecie jest mało toneru] [OK]
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia funkcji], aby skonfigurować ustawienia. [Kon.dr. Gdy mało ton. w kas.]
* Gdy to ustawienie jest włączone, rezultaty drukowania mogą być jasne lub wyblakłe.
Możesz ręcznie określić, kiedy pojawia się ten komunikat (gdy jest mało toneru). [Wyśw.czas koniecz. przyg.kas.]

Pamięć pełna (Bezpieczne drukowanie)

Pamięć jest zapełniona danymi bezpiecznego drukowania, które nie zostały wydrukowane.
Wydrukuj dane bezpiecznego drukowania zapisane w pamięci.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat drukowania, zapoznaj się z procedurą dotyczącą korzystania z funkcji bezpiecznego drukowania. Krok 2: Drukowanie zabezpieczonych danych przez wprowadzenie kodu PIN lub hasła

Pamięć pełna (Pomiń błąd)

Pamięć jest zapełniona danymi, które nie zostały wydrukowane z powodu błędu.
Anuluj drukowanie danych z błędem lub naciśnij [Pomiń błąd] na ekranie [Monitor stanu].
Anulowanie drukowania używając panelu sterowania lub zdalnego interfejsu użytkownika
Wyświetlanie stanu i dziennika zadań drukowania

Drukowanie z nośnika pamięci jest ograniczone.

Ustawienia są skonfigurowane tak, aby nie drukować danych z nośnika pamięci USB.
Aby anulować ograniczenie, zmień ustawienie [Ustawienia nośnika pamięci].
Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.
Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu [Ustawienia/rejestracja] [Ustawienia zapisu/dostępu do plików] [Ustawienia nośnika pamięci] [Edycja] zaznacz pole wyboru [Drukowanie z nośnika pamięci] [OK] uruchom ponownie urządzenie.
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia funkcji], aby zmienić ustawienia. [Ustawienia nośnika pamięci]

Brak odpowiedzi od odbiorcy.

Kabel Ethernet może nie być podłączony lub może być problem z przełącznikiem.
Sprawdź stan kabla Ethernet i przełącznika.

Brak odpowiedzi hosta.

Urządzenie nie jest właściwie podłączone do sieci.
Sprawdź ustawienia urządzenia i sieci, a następnie połącz się ponownie.
Podczas połączenia przez bezprzewodową sieć LAN
Skonfiguruj ustawienia odpowiednio do swojego środowiska użytkowania. Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN
Podczas połączenia przez przewodową sieć LAN
Sprawdź, czy kabel Ethernet jest prawidłowo podłączony. Podłączanie do przewodowej sieci LAN

Zacięcie papieru.

Podczas drukowania papier zaciął się w urządzeniu.
Usuń zacięty papier, a jeśli drukowanie nie zostanie wznowione automatycznie, spróbuj wydrukować jeszcze raz.
Zacięcia papieru

Niezgodność rozmiaru/ustawień papieru

Rozmiar papieru załadowanego do urządzenia jest niezgodny z rozmiarem ustawionym na panelu sterowania lub w sterowniku drukarki.
Dopasuj rozmiar załadowanego papieru do ustawienia rozmiaru papieru.
Gdy używasz załadowanego papieru
Zmień ustawienie rozmiaru papieru na panelu sterowania, aby dopasować go do rozmiaru załadowanego papieru.
Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla szuflady na papier
Ustawianie rozmiaru i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej
Podczas drukowania z komputera zmień ustawienie rozmiaru papieru w sterowniku drukarki, aby dopasować go do rozmiaru załadowanego papieru. Drukowanie z komputera
Przy przeładowywaniu papieru
Załaduj papier o rozmiarze ustawionym na panelu sterowania lub w sterowniku drukarki. Ładowanie papieru
Sprawdź, czy prowadnice papieru są wyrównane z oznaczeniami i czy nie są zbyt luźne lub zbyt ciasne.
Szuflada na papier
Taca wielofunkcyjna

Przygotuj kasetę.

Zbliża się czas wymiany kasety z tonerem.
Przygotuj nową kasetę z tonerem i w razie potrzeby wymień stare.
Przy drukowaniu dużych zadań zaleca się wymianę kasety z tonerem. Wymiana zasobnika z tonerem
Aby kontynuować drukowanie, użyj poniższej procedury.
Podczas wysyłania faksu, I-faksu lub drukowania raportu automatycznego
W poniższych przypadkach dane mogą zostać zapisane w pamięci urządzenia bez ich drukowania, aby uniknąć drukowania tekstu trudnego do odczytania lub obrazów trudnych do zobaczenia:
Podczas odbierania faksu lub I-faksu
Gdy raporty z wynikami komunikacji są ustawione do automatycznego drukowania
Aby kontynuować drukowanie, włącz [Kontynuuj drukowanie, gdy w kasecie jest mało toneru].
Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika [Ustawienia/rejestracja] [Ustawienia odbioru/przekazywania] lub [Ustawienia odbioru] [Ustawienia ogólne] [Edycja] w [Ustawienia ogólne] zaznacz pole wyboru [Kontynuuj drukowanie, gdy w kasecie jest mało toneru] [OK]
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia funkcji], aby skonfigurować ustawienia. [Kon.dr. Gdy mało ton. w kas.]
* Gdy to ustawienie jest włączone, rezultaty drukowania mogą być jasne lub wyblakłe.
Możesz ręcznie określić, kiedy pojawia się ten komunikat (gdy jest mało toneru). [Wyśw.czas koniecz. przyg.kas.]

Drukowanie jest ograniczone.

Drukowanie jest ograniczone ze względu na zarządzanie identyfikatorami wydziałów.
Zaloguj się za pomocą identyfikatora wydziału, który nie ogranicza drukowania.
Aby uzyskać identyfikator wydziału i kod PIN, skontaktuj się z administratorem systemu.
Aby anulować ograniczenie, zmień ustawienia [Ogranicz funkcje] swojego identyfikatora wydziału.
Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu [Ustawienia/rejestracja] [Zarządzanie użytkownikami] [Zarządzanie ID działu] wybierz identyfikator wydziału do edycji odznacz pole wyboru [Ogranicz drukowanie czarno-białe] [OK]
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia zarządzania], aby zmienić ustawienia. [Zarządzanie ID działu]

Gwarancja nie obejmuje problemów wynikających z użycia kaset innych niż Canon. Nie można prawidłowo podać ilości pozostałej w kasecie.

Pozostała ilość toneru nie jest wyświetlana prawidłowo z powodu użycia kasety z tonerem, z której jakość druku nie może być zagwarantowana.
Wymień kasetę z tonerem na nową.
Wymiana zasobnika z tonerem
Dla uzyskania optymalnej jakości wydruku zaleca się użycie oryginalnej kasety z tonerem firmy Canon. Lista materiałów eksploatacyjnych

Zdalne skanowanie jest ograniczone.

Skanowanie z komputera jest ograniczone przez funkcję zarządzania identyfikatorami wydziałów.
Aby anulować ograniczenie, zmień ustawienie [Zarządzanie ID działu].
Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu [Ustawienia/rejestracja] [Zarządzanie użytkownikami] [Zarządzanie ID działu] [Edycja] zaznacz pole wyboru [Zezwalaj na zadania skanowania o nieznanym identyfikatorze] [OK]
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia zarządzania], aby zmienić ustawienia. [Zarządzanie ID działu]

Skanowanie jest ograniczone.

Skanowanie jest ograniczone ze względu na zarządzanie identyfikatorami wydziałów.
Zaloguj się, używając identyfikatora wydziału, który nie ogranicza skanowania.
Aby uzyskać identyfikator wydziału i kod PIN, skontaktuj się z administratorem systemu.
Aby anulować ograniczenie, zmień ustawienia [Ogranicz funkcje] swojego identyfikatora wydziału.
Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu [Ustawienia/rejestracja] [Zarządzanie użytkownikami] [Zarządzanie ID działu] wybierz identyfikator wydziału do edycji odznacz pole wyboru [Ogranicz skanowanie] [OK]
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia zarządzania], aby zmienić ustawienia. [Zarządzanie ID działu]

Wprowadź prawidłowe dane uwierzytelniania.

Metoda uwierzytelniania lub informacje o uwierzytelnianiu IEEE 802.1X nie są ustawione poprawnie.
Prawidłowo ustaw metodę uwierzytelniania i informacje o uwierzytelnianiu (klucze i certyfikaty, hasło, certyfikat CA).
Ustawianie IEEE 802.1X
Zarządzanie i weryfikacja klucza i certyfikatu

Wprowadź informacje niezbędne do uwierzytelnienia.

Metoda uwierzytelniania lub informacje o uwierzytelnianiu IEEE 802.1X nie są ustawione poprawnie.
Prawidłowo ustaw metodę uwierzytelniania i informacje o uwierzytelnianiu (klucze i certyfikaty, hasło, certyfikat CA).
Ustawianie IEEE 802.1X
Zarządzanie i weryfikacja klucza i certyfikatu

Określanie i rejestrowanie nowych odbiorców jest ograniczone.

Miejsca docelowe, do których można wysyłać wiadomości, są ograniczone do miejsc zarejestrowanych w książce adresowej.
Aby anulować ograniczenie, zmień ustawienie [Ogranicz nowych odbiorców].
Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu [Ustawienia/rejestracja] [Ustawienia wysyłania] [Ogranicz nowych odbiorców] [Edycja] odznacz pole wyboru [Ogranicz nowych odbiorców] [OK]
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia funkcji], aby zmienić ustawienia. [Ogranicz nowych odbiorców]

Wygasł certyfikat uwierzytelniania serwera.

Certyfikat serwera przesłany z serwera RADIUS wygasł.
Sprawdź datę wygaśnięcia serwera RADIUS.
Ustawianie IEEE 802.1X

Nieprawidłowy certyfikat uwierzytelniania serwera.

Certyfikat CA, który obsługuje certyfikat serwera uwierzytelniającego, nie jest zarejestrowany na urządzeniu.
Sprawdź informacje o certyfikatach serwera uwierzytelniającego i zarejestruj obsługiwany certyfikat CA.
Ustawianie IEEE 802.1X
Rejestrowanie klucza i certyfikatu lub certyfikatu CA otrzymanego od urzędu certyfikującego

Komputer jest ograniczony.

Zapisywanie zeskanowanych danych na komputerze jest ograniczone ze względu na zarządzanie identyfikatorami wydziałów.
Aby anulować ograniczenie, zmień ustawienie [Zarządzanie ID działu].
Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu [Ustawienia/rejestracja] [Zarządzanie użytkownikami] [Zarządzanie ID działu] [Edycja] zaznacz pole wyboru [Zezwalaj na zadania skanowania o nieznanym identyfikatorze] [OK]
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia zarządzania], aby zmienić ustawienia. [Zarządzanie ID działu]

Klucz szyfrowania jest ustawiony nieprawidłowo. Sprawdź ustawienia klucza szyfrowania.

Klucz sieciowy (klucz szyfrowania) routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępowego) nie jest poprawnie skonfigurowany na urządzeniu. Alternatywnie, metoda uwierzytelniania WEP urządzenia jest niezgodna z metodą uwierzytelniania routera bezprzewodowej sieci LAN.
Zresetuj klucz sieciowy.
Sprawdź klucz sieciowy routera bezprzewodowej sieci LAN i skonfiguruj poprawnie ustawienia w urządzeniu. Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN
Dopasuj metodę uwierzytelniania WEP w urządzeniu i routerze bezprzewodowej sieci LAN.
Urządzenie może być ustawione na uwierzytelnianie za pomocą klucza współdzielonego, a router bezprzewodowej sieci LAN może być ustawiony na uwierzytelnianie za pomocą systemu otwartego. Zmień ustawienia WEP zgodnie z metodą uwierzytelniania, której używasz.
Podczas korzystania z uwierzytelniania w systemie otwartym
Połącz się z bezprzewodową siecią LAN, używając jednej z poniższych metod:
Połącz się używając metody konfiguracji punktu dostępu. Podłączanie się do bezprzewodowej sieci LAN przez wyszukiwanie routera (metoda konfiguracji punktu dostępowego)
Używając metody konfiguracji ręcznej, połącz się używając metody uwierzytelniania WEP ustawionej na [System otwarty]. Łączenie się z bezprzewodową siecią LAN przez skonfigurowanie szczegółów (metoda konfiguracji ręcznej)
Gdy używasz uwierzytelniania za pomocą klucza współdzielonego
Na routerze bezprzewodowej sieci LAN zmień metodę uwierzytelniania WEP na „klucz współdzielony” i połącz się ponownie. Informacje o sposobie konfiguracji znajdziesz w instrukcji obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN lub skontaktuj się z jego producentem.

Numer faksu ma za dużo cyfr.

Wysłanie faksu nie jest możliwe, ponieważ podany numer faksu ma zbyt wiele cyfr.
Określ numer faksu, który nie przekracza maksymalnej liczby cyfr potrzebnych do wysłania faksu.
Jeśli w ustawieniach skonfigurowano wysyłanie faksu po wprowadzeniu wskazanego numeru, zanim określisz miejsce docelowe zarejestrowane w książce adresowej, maksymalna liczba cyfr do wysłania faksu może zostać przekroczona. [Użyj ks. adr., gdy słuch. odłoż.]

Pamięć jest pełna.

Skanowanie lub faksowanie nie może zostać zrealizowane z powodu niewystarczającej ilości dostępnej pamięci. Jeśli jakieś dane oczekują na wydrukowanie lub wysłanie, poczekaj, aż zakończy się ich przetwarzanie.
Sprawdź, czy w pamięci zapisane są odebrane faksy.
W razie potrzeby wydrukuj je lub prześlij dalej, a niepotrzebne faksy usuń. Wyświetlanie i drukowanie faksów zapisanych w pamięci
Podczas skanowania zmień rozmiar danych do mniejszego formatu pliku.
Ekran [Główny] na panelu sterowania [Skanowanie] wybierz typ skanowania karta [Wyślij ustawienia]*1 [Format pliku] wybierz format pliku.
*1 Możesz pominąć ten krok, gdy zapisujesz dane na nośniku pamięci USB.
Szczegółowe informacje na temat formatów plików znajdziesz poniżej:
Ustawianie pliku/podziału
Zapisując zeskanowane dane na nośniku pamięci USB, usuń niepotrzebne pliki z urządzenia lub użyj innego nośnika pamięci USB.
Podłączanie i odłączanie nośnika pamięci USB
Podczas wysyłania faksów podziel oryginał lub zmniejsz rozdzielczość.
Wysyłając oryginał składający się z wielu stron, podziel go i wyślij.
Podczas skanowania oryginału zmień ustawioną rozdzielczość na niższą.
Ekran [Główny] na panelu sterowania [Faks] karta [Ustawienia TX/RX] [Rozdzielczość] wybierz rozdzielczość.

Pamięć jest pełna. Ponownie wprowadź ustawienia oryginału.

Skanowanie oryginału nie może być wykonane z powodu niewystarczającej ilości dostępnej pamięci podczas kopiowania.
Aby kopiować, zmień ustawienie [Typ oryginału].
Ekran [Główny] na panelu sterowania [Kopiowanie] [Inne ustawienia] [Typ oryginału] [Tekst/fotografia].

Pamięć jest pełna. Skanowanie zostanie anulowane. Czy chcesz wydrukować?

Odczytanie oryginału nie jest możliwe z powodu niewystarczającej ilości dostępnej pamięci. Ewentualnie podczas sortowania i kopiowania nie można było odczytać wszystkich stron.
Podziel oryginał przed kopiowaniem.
Wydrukuj do odczytanych stron lub anuluj zadanie, a następnie podziel oryginał przed kopiowaniem.
Spróbuj skonfigurować ustawienia w poniższy sposób.
Ekran [Główny] na panelu sterowania [Kopiowanie] [Inne ustawienia] [Typ oryginału] [Tekst/fotografia].

Nieprawidłowa liczba znaków/wprowadzono nieprawidłowe znaki.

Klucz sieciowy routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępowego) nie jest poprawnie skonfigurowany w urządzeniu.
Zresetuj klucz sieciowy.
Sprawdź klucz sieciowy routera bezprzewodowej sieci LAN i skonfiguruj poprawnie ustawienia w urządzeniu. Podłączanie do bezprzewodowej sieci LAN

Pamięć USB jest ograniczona.

Zapisywanie zeskanowanych oryginałów na nośniku pamięci USB jest ograniczone.
Aby anulować ograniczenie, zmień ustawienie [Ustawienia nośnika pamięci].
Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.
Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu [Ustawienia/rejestracja] [Ustawienia zapisu/dostępu do plików] [Ustawienia nośnika pamięci] [Edycja] zaznacz pole wyboru [Zapisz na nośniku pamięci] [OK] uruchom ponownie urządzenie.
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia funkcji], aby zmienić ustawienia. [Ustawienia nośnika pamięci]

Użyj zdalnego interfejsu użytkownika, aby wprowadzić informacje niezbędne do uwierzytelnienia.

Metoda uwierzytelniania lub informacje o uwierzytelnianiu IEEE 802.1X nie są ustawione poprawnie.
Sprawdź ustawienia IEEE 802.1X i ustaw je poprawnie.
Sprawdź poniższe elementy i zmień ustawienia, jeśli to konieczne. Ustawianie IEEE 802.1X
Nazwa logowania została podana poprawnie.
Przynajmniej jedno z poniższych pól wyboru jest zaznaczone: [Użyj TLS], [Użyj TTLS], a następnie [Użyj PEAP].
Podczas korzystania z TLS rejestrowane są klucz i certyfikat.
Jeśli używasz TTLS lub PEAP, nazwa użytkownika i hasło są ustawione poprawnie.
9RXX-0HX