Bezpečné odoslanie faxov z počítača

Hoci odosielanie faxov z počítača môže byť pohodlné, existuje tu riziko, že ich odošlete na nesprávne číslo. Ak chcete toto riziko znížiť, odporúča sa, aby ste pri odosielaní faxov skontrolovali nasledujúce veci.

Kontrola obsahu, ktorý odosielate

Na rozdiel od skenovania dokumentu a jeho odoslania, odosielaný obsah môžete skontrolovať iba na obrazovke počítača. Preto skontrolujte obsah pred odoslaním dokumentu.
Kontrola ukážky
Skontrolujte, či obsah, ktorý sa má odoslať, je v stave, v akom si ho predstavujete. Ak veľkosť papiera nie je vhodná, časť dokumentu presahujúca za papier, sa môže rozdeliť a odoslať samostatne.
Kontrola podľa PDF
Dokument môžete napríklad skonvertovať na súbor PDF a potom ho odoslať, aby ste znížili riziko odoslania neželaných hárkov z programu Excel. Keď nie je možné zobraziť ukážku dokumentu pomocou funkcie tlače v aplikácii alebo chcete odoslať iba niektoré strany dokumentu, môžete pred odoslaním skontrolovať obsah, ktorý sa má poslať.

Potvrdenie miesta určenia

Môžete od používateľa vyžadovať, aby pri uvádzaní miesta určenia zadal faxové číslo dvakrát alebo od neho vyžadovať, aby potvrdil miesto určenia ešte predtým, ako dokument odošle. Takto sa zníži riziko odoslania faxu na nesprávne miesto určenia. Podrobnosti o nastaveniach potvrdenia miesta určenia nájdete v postupoch pre prípravu odosielania faxov cez počítač. Krok 3: Konfigurácia nastavení na bezpečné odosielanie

Potvrdenie výpisu úloh TX po odoslaní

Keď je zariadenie nastavené na uloženie výpisu úloh TX, môžete si výpis pozrieť a skontrolovať, či sa zamýšľaný obsah odoslal správne. Podrobnosti o nastaveniach potvrdenia výpisu úloh TX po odoslaní faxov z počítača nájdete v postupoch pri príprave na odosielanie faxov z počítača. Krok 3: Konfigurácia nastavení na bezpečné odosielanie
9RY1-06A