Odosielanie faxov z počítača (faxovanie z počítača)

Dokument môžete z počítača odoslať ako fax použitím ovládača faxu.
Keďže posielanie dokumentu je veľmi jednoduché, nezabudnite najskôr pozorne skontrolovať položku, ktorú posielate. Bezpečné odoslanie faxov z počítača
V tejto časti nájdete opis všeobecných postupov pre tento úkon. Podrobné informácie o tom, ako ho používať, nájdete v príručke k aplikácii, ktorú používate.
Požadované prípravy
Nainštalujte si ovládač faxu do počítača a nakonfigurujte nastavenia podľa svojho používania a účelu. Príprava na odosielanie faxov z počítača

Pri používaní systému Windows

1
Otvorte dokument, ktorý odosielate vo vašom počítači.
2
V aplikácii, ktorú používate na otvorenie dokumentu, vyberte príkaz na tlač.
3
Vyberte ovládač faxu pre toto zariadenie a kliknite na tlačidlo [Tlačiť].
Zobrazí sa obrazovka [Nastavenia odosielania faxov] ovládača faxu.
4
Zvoľte miesto určenia.
Táto časť opisuje, ako zadať faxové číslo. Môžete špecifikovať miesto určenia registrované do adresára z karty [Výber cieľa].
Ak je potrebné číslo vonkajšej linky, zadajte toto číslo pred faxové číslo. Ak bolo číslo vonkajšej linky nastavené vopred, nemusíte ho tu zadávať. Krok 2: Použitie ovládača na nastavenie ID a PIN oddelenia
Keď zadávate jedno faxové číslo
Na karte [Zadať cieľ] zadajte faxové číslo. Ak je možné zadať údaje v časti [Potvrďte faxové číslo (zabránenie odoslaniu do nesprávneho cieľa)], zadajte rovnaké faxové číslo.
Keď zadávate viac faxových čísiel
1
Na karte [Výber cieľa] kliknite na [Pridať cieľ].
Zobrazí sa obrazovka [Pridať cieľ].
2
Zadajte názov miesta určenia a faxové číslo a kliknite na tlačidlo [Pridať ďalší cieľ].
Ak je možné zadať údaje v časti [Potvrďte faxové číslo (zabránenie odoslaniu do nesprávneho cieľa)], zadajte rovnaké faxové číslo.
3
Opakujte krok 2 a po zadaní všetkých miest určenia kliknite na [OK].
5
Nakonfigurujte hárok obalu, nastavenie na ukladanie výpisu úloh TX a ďalšie nastavenia faxu podľa potreby.
Ak chcete nakonfigurovať podrobnosti hárka obalu, kliknite na [Hárok obálky].
Ak chcete uložiť výpis úloh TX do počítača, začiarknite políčko [Ukladať informácie a obrázky odoslaných faxov].
Ďalšie informácie o ďalších nastaveniach faxu získate zobrazením pomocníka kliknutím na položku [Pomocník] na obrazovke [Nastavenia odosielania faxov].
6
Kliknite na položku [Odoslať].
Obrazovka potvrdzujúca, že miesto určenia pre odoslanie je zobrazené.
7
Skontrolujte, či je miesto určenia správne, a kliknite na [OK].
Fax sa odošle prostredníctvom zariadenia.
Pomocou položky [Monitor stavu] na ovládacom paneli môžete zobraziť stav a protokol odosielania. Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté faxy
Keď odosielate fax zo začiarknutým políčkom [Ukladať informácie a obrázky odoslaných faxov], môžete si zobraziť výpis aj z karty [Informácie a obrázky odoslaných faxov] ovládača faxu.

Pri používaní systému macOS

1
Otvorte dokument, ktorý odosielate vo vašom počítači.
2
V aplikácii, ktorú používate na otvorenie dokumentu, kliknite na položku [Tlačiť].
Zobrazí sa dialógové okno tlače.
3
V časti [Tlačiareň] vyberte ovládač faxu zariadenia.
4
Z kontextovej ponuky možností tlače vyberte položku [General Settings].
Ak sa možnosti tlače nezobrazia, kliknite na [Zobraziť detaily] v dialógovom okne tlače.
5
Zadajte faxové číslo a kliknite na [Add Destination].
Ak chcete špecifikovať viacero miest určenia, zopakujte tento krok. Môžete špecifikovať miesto určenia registrované do adresára z časti [Address Book].
Ak je potrebné číslo vonkajšej linky, zadajte toto číslo pred faxové číslo.
6
Nakonfigurujte hárok obalu a podľa potreby aj ďalšie nastavenia faxu.
Ak chcete nastaviť detaily hárka obalu, vyberte položku [Cover Sheet] z kontextovej ponuky možnosti tlače.
Ďalšie informácie o ďalších nastaveniach faxu získate zobrazením pomocníka kliknutím na položku [] v dialógovom okne tlače.
7
Kliknite na položku [Tlačiť].
Fax sa odošle prostredníctvom zariadenia.
Pomocou položky [Monitor stavu] na ovládacom paneli môžete zobraziť stav a protokol odosielania. Kontrola stavu a výpisu pre odoslané a prijaté faxy
9RY1-069