Opatrenia na zabránenie neoprávnenému prístupu

Túto časť si prečítajte pred začiatkom používania zariadenia v sieťovom prostredí.
Tlačiarne a multifunkčné zariadenia dokážu poskytnúť rôzne užitočné funkcie, keď sú pripojené k sieti. To však predstavuje riziko neoprávneného prístupu a odpočúvania cez sieť. Preto sú opatrenia proti bezpečnostným rizikám dôležité.
V tejto časti nájdete príklady opatrení proti neoprávnenému prístupu, ktoré môžete zaviesť počas nastavovania, ak zariadenie používate v sieťovom prostredí.
K dispozícii sú ďalšie opatrenia proti bezpečnostným rizikám, ktoré môžete v zariadení zaviesť, napríklad obmedzenie komunikácie pomocou brány firewall a použitie šifrovanej komunikácie TLS na zabránenie odpočúvania a narušenia. Uplatnite potrebné opatrenia podľa prostredia používania. Zabezpečenie

Používanie súkromnej IP adresy

Existujú dva typy IP adries: globálna IP adresa, ktorá sa používa na pripojenie na internet, a súkromná IP adresa, ktorá sa používa v lokálnej sieti, akou je napríklad podniková sieť LAN.
Ak je zariadeniu priradená globálna IP adresa, používatelia majú k zariadeniu prístup na internete. Tým sa zvyšuje riziko úniku informácií v dôsledku neoprávneného prístupu z externej siete.
Ak je však zariadeniu priradená súkromná IP adresa, prístup k zariadeniu je obmedzený len pre používateľov vo vašej lokálnej sieti. Tým sa v porovnaní s priradenou globálnou IP adresou znižuje riziko neoprávneného prístupu.
V zásade odporúčame priradiť zariadeniu súkromnú IP adresu.
Súkromná IP adresa sa používa v niektorom z nasledujúcich rozsahov.
Rozsahy súkromných IP adries
10.0.0.0 až 10.255.255.255
172.16.0.0 až 172.31.255.255
192.168.0.0 až 192.168.255.255
Podrobnosti o postupe priradenia a potvrdenia IP adresy nájdete tu:
Nastavenie adries IPv4
Nastavenie IPv6 adries
Ak chcete zariadeniu priradiť globálnu IP adresu, môžete vytvoriť prostredie, prostredníctvom ktorého zabránite prístupu zvonku, napríklad použitím brány firewall, čím znížite riziko neoprávneného prístupu. Obráťte sa na vášho správcu siete, ktorý vám poradí s implementáciou sieťového zabezpečenia.

Používanie kódu PIN na ochranu informácií

Nastavením kódu PIN na ochranu informácií uložených v zariadení môžete znížiť riziko úniku informácií alebo neoprávneného použitia v prípade, keď sa škodiaca tretia strana pokúsi získať neoprávnený prístup.
Kód PIN môžete nastaviť pre nasledujúce funkcie. Iba používatelia, ktorí poznajú tento kód PIN, môžu používať tieto funkcie a pristupovať k informáciám v zariadení.
Vzdialené používateľské rozhranie
Ak používate vzdialené používateľské rozhranie, môžete od používateľa vyžadovať prístupový kód PIN k vzdialenému používateľskému rozhraniu.
Nastavenie kódu PIN na používanie vzdialeného používateľského rozhrania
ID správcu systému
Pri zmenách akýchkoľvek dôležitých nastavení môžete od používateľa vyžadovať ID a PIN správcu siete.
Nastavenie ID oddelenia a kódu PIN pre správcu
Telefónny zoznam
Pri pridávaní nových záznamov a úprave už existujúcich záznamov môžete od používateľa vyžadovať heslo PIN pre telefónny zoznam.
Obmedzenie registrácie a úprav telefónneho zoznamu nastavením kódu PIN

Opatrenia pre používanie vzdialeného používateľského rozhrania

Pri používaní vzdialeného používateľského rozhrania nepristupujte na iné webové stránky.
Po použití vzdialeného používateľského rozhrania sa nezabudnite odhlásiť a zavrieť prehliadač.
9RY1-005