[Správa zariadenia]

Zadajte a spravujte nastavenia informácií a operácií súvisiacich s hardvérom zariadenia.
* Hodnoty uvádzané tučným červeným písmom sú predvolené nastavenia každej položky.

[Nastavenia informácií o zariadení]

[Ponuka] [Nastavenia správy] [Správa zariadenia]
Zadajte názov na identifikáciu zariadenia a miesta inštalácie.
Tu zadané informácie sa zobrazia na stránke portálu vo vzdialenom používateľskom rozhraní. Stránka portálu vzdialeného používateľského rozhrania
[Názov zariadenia]
[Miesto]

[Vybrať krajinu/oblasť]

[Ponuka] [Nastavenia správy] [Správa zariadenia]
Špecifikujte krajinu alebo región, kde používate zariadenie. Predvolené nastavenie sa môže líšiť v závislosti od nastavenia vybraného pri úvodnom ZAPNUTÍ.
* V závislosti od krajiny alebo oblasti nemusí byť nastavenie [Vybrať krajinu/oblasť] dostupné alebo jeho obsah/predvolené nastavenie môže byť odlišné.
[Rakúsko (AT)]
[Bielorusko (BY)]
[Belgicko (BE)]
[Česká republika (CZ)]
[Dánsko (DK)]
[Egypt (EG)]
[Fínsko (FI)]
[Francúzsko (FR)]
[Nemecko (DE)]
[Veľká Británia (GB)]
[Grécko (GR)]
[Maďarsko (HU)]
[Írsko (IE)]
[Taliansko (IT)]
[Jordánsko (JO)]
[Luxembursko (LU)]
[Holandsko (NL)]
[Nórsko (NO)]
[Poľsko (PL)]
[Portugalsko (PT)]
[Rusko (RU)]
[Saudská Arábia (SA)]
[Slovinsko (SI)]
[Južná Afrika (ZA)]
[Španielsko (ES)]
[Švédsko (SE)]
[Švajčiarsko (CH)]
[Spojené arabské emiráty (SAE)]
[Ukrajina (UA)]
[Iné]

[Zobraziť výpis úloh]

[Ponuka] [Nastavenia správy] [Správa zariadenia]
Zadajte, či sa výpisy tlače, skenovania, faxovania a kopírovania zobrazujú na obrazovke Monitor stavu a v hláseniach o správe komunikácie.
Obrazovka [Monitor stavu]
Kontrola používania a výpisov pomocou vzdialeného používateľského rozhrania
Tlač a prezeranie reportov a zoznamov
[Vyp.]
[Zap.]

[Zobraziť informácie o spotrebnom materiáli (VPR/Toner Status)]

[Ponuka] [Nastavenia správy] [Správa zariadenia]
Zadajte, či sa vo funkciách Stav tonera a Vzdialené používateľské rozhranie zobrazí tlačidlo, ktoré umožňuje prístup na stránky na nákup tonerových kaziet. Môžete tiež zadať, či sa má použiť funkcia Stav tonera.
Zadajte, či sa má tlačidlo zobraziť v položke [Zobraz. tlač. Kúpa spot. mat.] v rámci vzdialeného používateľského rozhrania.
Zadajte, či sa má použiť funkcia Stav tonera nastavením položky [Toner Status] v rámci položky [Toner Status – nastavenia].
Ak sa rozhodnete použiť funkciu Stav tonera, použite položku [Zobraz. tlač. Kúpa spot. mat.] v rámci položky [Toner Status – nastavenia].
Funkcia Stav tonera odošle upozornenie o zostávajúcom množstve tonera v zariadení do počítača, na ktorom je nainštalovaný nástroj. Stiahnite si z webovej lokality spoločnosti Canon pre vašu krajinu/oblasť aplikáciu Toner Status a nainštalujte si ju do počítača.
https://global.canon/en/support/
* Ak sa zariadenie dodáva s diskom CD-ROM alebo DVD-ROM, môžete ho použiť aj na inštaláciu aplikácie Toner Status.
[Tlač. Kúpa spot. mat. (VPR)]
[Vyp.]
[Zap.]
[Toner Status – nastavenia]
[Toner Status]
[Vyp.]
[Zap.]
[Zobraz. tlač. Kúpa spot. mat.]
     [Vyp.]
     [Zap.]

[Sken. s Canon PRINT Business]

[Ponuka] [Nastavenia správy] [Správa zariadenia]
Zadajte, či je možné funkcie skenovania zariadenia používať z mobilného zariadenia s nainštalovanou aplikáciou Canon PRINT Business.
[Vyp.]
[Zap.]

[Upoz. na kontr. nast. papiera]

[Ponuka] [Nastavenia správy] [Správa zariadenia]
Zadajte, či sa po vložení zásuvky na papier do zariadenia zobrazí obrazovka Upozorniť na kontrolu nastavení papiera. Vkladanie papiera do zásuvky na papier
[Vyp.]
[Zap.]

[Canon Genuine Mode]

[Ponuka] [Nastavenia správy] [Správa zariadenia]
Zadajte, či sa má prepnúť do originálneho režimu Canon.
Za normálnych okolností nie je potrebné toto nastavenie meniť.
Toto nastavenie môže zmeniť váš servisný zástupca spoločnosti Canon. Ak sa toto nastavenie nezobrazuje, kontaktujte správcu zariadenia.
[Vyp.]
[Zap.]
9RY1-0C7