[Správa používateľov]

Zaregistrujte a spravujte informácie o správcovi a používateľoch zariadenia.
* Hodnoty uvádzané tučným červeným písmom sú predvolené nastavenia každej položky.

[Nastavenia inform. o správcovi systému]

[Ponuka] [Nastavenia správy] [Správa používateľov]
Ak chcete vytvoriť vyhradený účet správcu, zadajte ID a kód PIN správcu systému.
V prípade potreby môžete zadať aj meno správcu.
Pomocou vzdialeného používateľského rozhrania v počítači zadajte ďalšie informácie o správcovi, ako je napríklad e-mailová adresa. Nastavenie ID oddelenia a kódu PIN pre správcu
* ID správcu systému a kód PIN správcu systému nie sú predvolene nastavené. ID a PIN správcu systému
[ID a PIN správcu systému]
[ID správcu systému]
[Kód PIN správcu syst.]
[Meno správcu systému]

[Správa ID oddelení]

[Ponuka] [Nastavenia správy] [Správa používateľov]
Ak chcete zvýšiť bezpečnosť, spravovať používanie funkcií a náklady, priraďte používateľom a skupinám, ktoré zariadenie používajú, ID oddelenia. Identifikácia používateľov a správa skupín pomocou ID oddelenia (správa ID oddelenia)
[Povoliť správu ID oddelenia]
[Vyp.]
[Zap.]
[Povoliť tlač. úl. (nezn. ID)]
[Vyp.]
[Zap.]
[Povoliť úl. sken. (nezn. ID)]
[Vyp.]
[Zap.]
[Uložiť/upraviť]
[Správa počítadiel]
9RY1-0C6